PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

SEMANA SANTA 2016.

 

DOMINICANS AT 800: A JUBILEE OF GRACE AND MERCY.

 Holy Week Retreat ng Barkada – Day 3, Black Saturday, March 26, 2016.

PRAEDICARE… to preach the name of God.

 

 

 

 Tayo ngayon ay nasa ikatlong araw na ng ating Holy Week Retreat sa taong ito ng Hubileo ng Order of Preachers at awa.

Nitong nakaraang Huwebes Santo ay pinagnilayan natin ang PANALANGIN,

humihingi tayo ng awa sa Diyos upang mabuksan ang ating mata sa KATOTOHANAN.

Kahapon, Biyernes Santo ay pinagnilayan naman natin ang PAGBABAHAGI NG BIYAYA SA IBA. Sa pagbabahagi natin ay nagiging DALUYAN TAYO NG BIYAYA AT AWA NG DIYOS sa ating kapwa, naisasagawa natin ang lahat ng ating natutunan sa Panginoon at sa ating napag-aralan.

At sa araw na ito ng Sabado de Gloria ay pagninilayan naman natin ang ating misyon bilang isang katoliko.

ANO BA ANG MISYON NA IBINIBIGAY SA ATIN NG PANGINOON?

Sa Ebanghelyo ni Lucas 9:1-6, inuutusan tayo ni Hesus na IPANGARAL ANG MABUTING BALITA, IPANGARAL NATIN ANG PANGALAN NI HESUS AT ANG AWA NG DIYOS.

PREACHING IS THE FRUIT OF OUR PRAYER, CONTEMPLATION AND STUDY.

HUWAG NATING SARILININ ANG ATING NATUTUNAN SA ATING PANGINOON,

HUWAG NATING SARILININ ANG ATING NAPAG-ARALAN.

Si Santo Domingo De Guzman ay ibinuhos niya ang kanyang buhay sa PANALANGIN, PAG-AARAL at PAGSISILBI SA MGA MANANAMPALATAYA.

ANG PARAAN NG KANYANG PAGSISILBI AY ANG PANGANGARAL NG EBANGHELYO.

Kaya nung itinatag ni Santo Domingo ang ORDER OF PREACHERS, ipinadala niya sa buong mundo ang kanyang mga kapwang kaparian o taga-sunod. Hanggang sa panahong ito ay naririnig pa rin natin ang pangaral ng mga Prayleng Dominiko.

Ang mga Dominicans ngayon ay sila ang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga kumbento at simbahan gaya ng Santo Domingo Church, parokya gaya ng Manaoag, Dagat-dagatan, San Juan, Binondo, eskwelahan gaya ng UST, Letran, Aquinas, Angelicum at iba pang eskwelahan na pag-aari ng mga Dominicans. Ang mga Dominicans din ang nagbabantay at nag-aalaga sa milagrosang imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL doon sa Santo Domingo Church at Our Lady of the Rosary of Manaoag doon sa Pangasinan.

Ang lahat ng mga ito ay PAMANA sa atin ni Santo Domingo De Guzman.

THE LEGACY OF ST DOMINIC IS PREACHING.

The Churches or Shrines and Parishes, Convents, Schools, Offices, Media and different places are the AVENUES OF OUR PREACHING MINISTRY.

Sa aking maliit na negosyo ngayon, sa pagbebenta ko ng mga religious items gaya ng stampita ay hindi lamang ako taga-tanggap ng pera kundi nagbibigay ako ng konting katesismo at pangaral tungkol sa ebanghelyo at sa turo ng simbahan.

Our Dominican Vocation is TO PRAISE GOD by seeking God’s mercy, TO BLESS THE PEOPLE OF GOD by becoming instruments of God’s mercy and TO PREACH THE NAME OF JESUS by proclaiming to the world the mercy of God.

In this three day Holy Week Retreat, let us renew our commitment to God, to our Blessed Mother the miraculous image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in Santo Domingo Church and to our Dominican Vocation as Priests, Brothers, Nuns, Sisters and Tertiaries.

 

 

 

SEMANA SANTA 2016.

 

Advertisements