PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

SEMANA SANTA 2016.

 

OUR LADY OF THE DOMINICANS.

 An Encounter with Mama Mary, Black Saturday, March 26, 2016.

 

 Ayon sa isang kwento, minsan nung si Santo Domingo De Guzman ay nagdarasal sa isang kapilya ay nagkaroon siya ng pangitain o VISION. Ang nakita niya sa kanyang pangitain ay nagpakita sa kanya si Hesus, nung nagpakita si Hesus kay Santo Domingo ay kasama niya ang mga kaparian at relihiyoso ng iba’t-ibang orden at kongregasyon. Nung nakita ito ni Santo Domingo De Guzman ay nalungkot at tinanong niya ang Panginoon,

“PANGINOON, NASAAN PO ANG ORDEN NA ITINATAG KO?

BAKIT HINDI MO PO KASAMA ANG MGA KAPATID KO SA AMING ORDEN?”

Ang ginawa ni Hesus para maibsan ang lungkot ni Santo Domingo ay tinawag niya si Maria.

Nung humarap si Maria kay Santo Domingo ay agad niyang binuksan ang kanyang manto,

sa ilalim ng manto ni Maria ay doon nakita ni Santo Domingo ang kanyang orden na itinatag,

ang mga kaparian at relihiyoso ng ORDER OF PREACHERS ay nasa ILALIM NG MANTO NI MARIA.

Sa madaling salita,

ANG MGA DOMINICANS KAPAG SILA AY NAMATAY AY MAPUPUNTA SA ILALIM NG MANTO NI MARIA.

The Dominicans are covered and protected under the mantle of Our Blessed Mother. Ito ang reward na ibibigay sa atin ni Maria pagkatapos ng ating buhay sa mundong ito.

Ang sarap palang maging Dominican,

kapag DOMINICAN pala tayo ay TINATAKLUBAN PALA TAYO NG MANTO NI MARIA.

ANG MGA DOMINICANS AY KILALA BILANG MATAPAT NA DEBOTO NI MARIA AT TAGAPAGLAGANAP NG ROSARYO NI MARIA.

Ang Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL doon sa Santo Domingo Church at Our Lady of the Rosary of Manaoag doon sa Pangasinan ay pag-aari ng mga Prayleng Dominiko, ito ay inaalagaan at binabantayan ng mga Dominiko.

Lahat tayo ngayon ay nangangarap na mapunta sa manto ni Maria, madali lang po ang gagawin natin:

Una, SUMUNOD TAYO SA KALOOBAN NG DIYOS.

Pangalawa, maging TAPAT TAYONG TAGA-SUNOD NI KRISTO AT TULARAN ANG HALIMBAWA NI MARIA.

Pangatlo, IPALAGANAP NATIN ANG ROSARYO sa pamamagitan ng PANALANGIN, PAGNINILAY at PANGANGARAL NG EBANGHELYO.

At Pang-apat, MAGPASAKOP TAYO SA ILALIM NG MANTO NI MARIA sa pamamagitan ng PAGHUHUBOG at PAGHINGI NATIN NG KANYANG GABAY AT PROTEKSYON.

 

 

 

SEMANA SANTA 2016.

 

Advertisements