PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

SEMANA SANTA 2016.

 SABADO DE GLORIA.

 A Celebration of Paschal Mystery of Christ, Black Saturday, March 26, 2016.

 

 

 

 

 

Ipinagdiriwang natin sa gabing ito ang pinakamaringal na pag-alaala ng pangunahing misteryo ng ating kaligtasan,ang NAKATUTUBOS NA PAGKAMATAY at ang MALUWALHATING PAGKABUHAY NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO.

Ang MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG SA PASKO NG MULING PAGKABUHAY ay mayroong apat na bahagi:

Una, ang BENDISYON NG APOY kung saan ay gugunitain natin si Kristo na siyang liwanag ng mundo.

Ikalawa, ang LITURHIYA NG SALITA NG DIYOS kung saan ay pagninilay-nilayan natin ang mga kahanga-hangang bagay na ginawa ng panginoon sa kanyang bayan.

Ikatlo, ang LITURHIYA NG BINYAG kung saan ay muli nating sasariwain ang ating mga ginawang pangako noong tayo ay bininyagan.

Ika-apat, ang PAGDIRIWANG NG BANAL NA EUKARISTIYA kung saan ay makikiisa tayo sa hapag na inihanda ng panginoon sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa kanyang minamahal na sambayanan.

 

 

SEMANA SANTA 2016.

 

Advertisements