PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the Solemnity of the Three Persons in One God, Trinity Sunday , May 22, 2016.

BAKIT NATING ISINASAGAWA ANG TANDA NG KRUS?

 

 

Isa sa dakilang tradisyon ng mga katoliko, ang PAG-AANTANDA NG KRUS. 

Nag-aantanda tayo ng Krus sa ating noo, ginagayakan natin ng krus ang ating simbahan at sinisimulan ang pagdiriwang ng mga sakramento sa parehong tanda.

Ang Pag-aantanda ng Krus ay PAGBIBIGAY NG PAPURI SA AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO at PAGPAPAHAYAG NATIN NG MENSAHE NG PAGLILIGTAS NI HESUS SA PAMAMAGITAN NG KRUS.

Malinaw na sinasabi ni San Pablo sa 1 Corinto 1:18;

“SAPAGKAT ANG SALITA NG KRUS AY KAHANGALAN SA MGA NAPAPAHAMAK, NGUNIT SA ATIN NA INILILIGTAS, ITO AY KAPANGYARIHAN NG DIYOS.”

Itinuturo ng Bibliya na IPAGMALAKI NATIN ITO SAPAGKAT ANG MENSAHE NG KRUS AY KAPANGYARIHAN NG DIYOS.

Tanda ang krus ng ating pang-araw-araw na paghihirap.

KUNG WALA ANG MGA ITO, WALA RING KORONA NG TAGUMPAY ANG MGA KRISTYANO.

Nang subukan ni Pedro na ilayo si Hesus sa krus, tinawag siya ni Hesus na Satanas.

Kaya naman malinaw na natatakot at lumalayo si Satanas sa krus sapagkat sa PAMAMAGITAN NG KRUS AY SINIRA NI HESUS ANG KAHARIAN NG DEMONYO AT INILIGTAS NIYA ANG SANGKATAUHAN MULA SA PANG-AALIPIN NG KASALANAN AT KAMATAYAN.

 

 

 

Advertisements