PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

LIVING IN THE EUCHARIST.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Body and Blood of Christ,  Sunday, May 29, 2016.

 

Marahil lahat tayo ay nagsisimba araw-araw o ang ilan ay nagsisimba lamang tuwing araw ng linggo.

Kapag tayo ay dumadalo sa misa,

ANO ANG NANGYAYARI DOON?

Nagaganap sa misa ang PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS,

IPINAPAHAYAG SA ATIN KUNG ANO ANG MENSAHE NG DIYOS SA BAWAT ISA SA ATIN.

Bukod sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagaganap din ang milagro.

May MILAGRONG nagaganap sa misa,

ANONG MILAGRO IYON?

Ang TINAPAY at ALAK.

Kapag itinaas ito ng pari during the consecration ay nagiging KATAWAN AT DUGO NI KRISTO na ating ipinagdiriwang ngayong araw ng Linggo, Mayo 29, 2016. Ang Milagrong ito ay nasasaksihan at tinatanggap natin.

Kapag tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo ay nagdudulot ito ng KAGALINGAN SA ATING KALULUWA.

Kaya ito ang hamon sa atin ngayon na MAKITA SA ATIN SI KRISTO sa pamamagitan ng PAGSASABUHAY NG MISA.

MAGING TOTOONG KRISTYANO TAYO,

MAGING TOTOO TAYO SA HARAPAN NI KRISTO.

MARAMI SA INYO AY HINDI NAGPAPAKATOTOO!!!!!!!!!!!

TINATANGGAP NINYO ANG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO PERO ANO ANG GINAGAWA NINYO?!!!!!!

NAGNANAKAW!!!!!!!

NANGANGALUNYA!!!!!!!!!!

NAKIKIAPID!!!!!!!!!!

WALANG PAKIALAM SA KAPWA!!!!!!!!!!

NATURINGAN KAYONG MGA NAGSISIMBA ARAW-ARAW!!!!!!!!!!

MGA LAMAN PA NAMAN KAYO NG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!

ANO ANG GINAGAWA NINYO?!!!!!!!!!!

NAKIKIPAGCHISMISAN!!!!!!!!!

SINISIRAAN NINYO ANG KAPWA NINYO!!!!!!!!!

HALIMBAWA NA LANG SA MGA SOCIAL GATHERINGS,

SIYEMPRE HINDI MAWAWALA ANG PAGKAIN.

KAPAG ANG ISANG KASAMAHAN O BISITA NINYO AY MALAKAS AT MATAKAW KUMAIN,

ANO ANG GINAGAWA NINYO?!

PINAGCHICHISMISAN NINYO!!!!!!!

PAGKAIN LANG IYAN!

MALAY NINYO GUTUM NA GUTOM ANG TAONG IYON KAYA GANYAN SIYA KUMAIN,

HAYAAN NIYO LANG!

HUWAG NINYONG PINAGDADAMOT ANG PAGKAIN!

DAHIL LANG SA PAGKAIN AY NASISIRA ANG RELASYON NG BAWAT MIYEMBRO NG GRUPO!

Ito ang sinasabi ni Hesus dito sa Ebanghelyo  ( Luke 9:11-17) ngayon na KAYO ANG MAGBIGAY NG MAKAKAIN!

OO NGA NAGBABAHAGINAN KAYO PERO HINDI NAMAN TOTOO ANG MGA GINAGAWA NIYO!

SA LIKOD NITO AY GUMAGAWA PA KAYO NG ISYU!

DI BA?!

NANGYAYARI IYAN SA MGA COMMUNITIES!

KAYA HINDI KATAKA-TAKA KUNG BAKIT SINABI NI DUTERTE NA ANG MGA KATOLIKO DAW AY HYPOCRITO!!!!!!

MASAKIT MAN PAKINGGAN NA SABIHAN TAYO NG ISANG PULITIKO NA GANITO PERO TOTOO IYAN!

MARAMI SA INYO AY NAGBABALAT-KAYO!!!!!!!

MAPAGKUNWARI!!!!!!!

Ito ang WAKE UP CALL sa atin ngayon,

ISABUHAY NATIN ANG MISA,

TUMATANGGAP TAYO NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO SO DAPAT MAKITA SA BUHAY NATIN SI KRISTO.

Ito ang MILAGRO na dapat mangyari sa buhay natin pagkatapos ng misa,

ang PAGBABAGO NG BUHAY, PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS, PAGSASABUHAY NG EBANGHELYO at higit sa lahat, MARUNONG TAYONG MAGBIGAY AT MAGBAHAGI SA KAPWA.

 

Advertisements