PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

KABUUAN NG BUHAY.

A Gospel Reflection on the 11th  Sunday in Ordinary time, June 12, 2016.

 

Marahil sa buhay natin ay meron tayong hinahanap, hinahanap natin ang MAGPUPUNO SA ATING PAGKATAO.

ANO BA ANG BUMUBUO SA ATING PAGKATAO?

Maaari ay ang PERA, ARI-ARIAN, BAHAY at LUPA, PAMILYA, KASINTAHAN at KAIBIGAN.

Lahat ng mga ito ay bahagi ng ating buhay.

At SAAN NATIN MAKIKITA ANG MGA BAGAY NA HINAHANAP NATIN?

Sa mga Department Store at Shopping Mall.

Madalas ay doon tayo pumupunta para HANAPIN ANG MGA BAGAY NA MAGPUPUNO SA ATIN.

Ang bagay na hinanap natin sa department store at shopping mall ay SAPAT NA BA PARA MAGING BUO ANG ATING PAGKATAO?

Marahil ang iba ay kuntento na kapag nakuha na nila ang mga gusto nila sa buhay.

Tayong lahat ay mga MANLALAKBAY lamang sa mundong ito.

ANG MGA BAGAY NA NASA KAMAY NATIN NGAYON AY PANSAMANTALA LAMANG,

ITO AY MAWAWALA RIN SA ATIN AT HINDI NATIN ITO MADADALA SA KABILANG BUHAY.

Habang nandirito pa tayo sa mundong ito ay HANAPIN NATIN ANG MAGPUPUNO NG ATING BUHAY,

ANG MAGPUPUNO NG ATING BUHAY AY WALANG IBA KUNDI SI HESUS.

Sa Ebanghelyong  ( Luke 7:36-8:3)  binasa natin ngayong araw na ito ng 11th Sunday in Ordinary time, June 12, 2016, hinanap ng isang babaeng makasalanan si Hesus.

HINANAP NIYA ITO UPANG HUMINGI NG KAPATAWARAN SA DIYOS.

Alam ng babaeng ito na SIYA AY MAKASALANAN,

subalit sa kabila ng kanyang pagkalugmok sa kasalanan ay NINAIS NIYANG MAGBAGONG-BUHAY AT IWANAN ANG KASALANAN.

IYAN ang dahilan kung bakit ninais ng babaeng ito na LUMAPIT KAY HESUS.

Ito ang aral na mapupulot natin ngayon,

HANAPIN NATIN ANG DIYOS UPANG TAYO AY MAPATAWAD SA KASALANAN AT MAGING BUO MULI ANG ATING PAGKATAO.

 

Advertisements