PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 NEW EVANGELIZATION.

A Gospel Reflection on the 16th  Sunday in Ordinary time, July 17, 2016.

 

Ngayong araw na ito ng 16th Sunday in Ordinary time, July 17, 2016 ay ang huling araw ng pagtitipon dito sa UST na kung saan ay ginaganap ang PHILIPPINE CONFERENCE ON THE NEW EVANGELIZATION. Ang pagtitipong ito ay inilunsad ni Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ng Archdiocese of Manila. Dito ay binibigyang-diin tungkol sa pagpapalaganap ng ating pananampalataya,

ang MAKABAGONG PARAAN NG PAGPAPALAGANAP NG ATING PANANAMPALATAYA.

PAANO BA NATIN IPINAPAHAYAG ANG ATING PANANAMPALATAYA?

PAANO BA NATIN IPINAPAKITA ANG ATING PANANAMPALATAYA?

Sa pagtitipong ito, hindi lahat ng mga dumadalo ay PURO KATOLIKO,

kasama din sa pagtitipong ito ang mga hindi katoliko gaya ng Iglesia ni Cristo, Born Again Christians, Protestante, Muslim, Saksi ni Jehova at iba pa.

Bawat sekta ng relihiyon ay NAGBABAHAGI kung paano nila IPINAPAHAYAG ANG KANILANG PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

Dito nagkakaroon ng tinatawag na INTER-FAITH DIALOGUE,

PINAPAKINGGAN NATIN ANG BAWAT ISA,

PINAPAKINGGAN NATIN KUNG PAANO NILA IBINABAHAGI ANG KANILANG PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

Ang NEW EVANGELIZATION ay HINDI NAKIKIPAG-DEBATE, PINAKIKINGGAN ANG BAWAT ISA at BINABAHAGI ANG PARAAN NG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

PAKIKINIG ang mahalaga sa buhay natin.

Kapag pinakikinggan natin ang bawat isa ay NAGKAKAROON TAYO NG BAGONG KAALAMAN,

MERON TAYONG NAPUPULOT NA ARAL MULA SA IBANG TAO na ayon sa kanilang karanasan at DITO TAYO HUMUHUGOT NG LAKAS.

Sa Ebanghelyong  ( Luke 10:38-42)  binasa natin ngayon, si Maria ay nakikinig kay Hesus.

PINAKIKINGGAN NIYA KUNG ANO ANG SINASABI NI HESUS.

Kapag tayo ay may bisita sa ating tahanan ay nakikinig tayo sa mga balitang ibinabahagi sa atin ng ating panauhin at abala din tayo kung ano ang ipapakain natin sa ating panauhin.

Ang aral na mapupulot ngayon dito ay MAGKAROON TAYO NG PANAHON SA PAKIKINIG.

PAKINGGAN NATIN ANG BAWAT ISA.

 

LA NAVAL DE MANILA 2016.

Ang Pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA doon sa Santo Domingo Church, Quezon City ay gaganapin sa Oktubre 9, 2016, Linggo ng LA NAVAL. Sisimulan ang pagdiriwang na ito sa PAGLULUKLOK SA IMAHEN NG BIRHEN sa Setyembre 29, 2016 at susundan naman ito ng MISA NOBENARYO mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 8, 2016.

Ang Santo Domingo Church – National Shrine of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL ay dumudulog sa inyong pagtulong para sa ating taunang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng LA NAVAL DE MANILA.

Dalawang paraan para kayo ay makatulong:

Una, ang PAGPAPALISTA NG INYONG PANGALAN sa misa ng nobenaryo at sa araw ng dakilang kapistahan.
Pangalawa, ang pagiging LA NAVAL SOUVENIR PROGRAM DONOR. Maaari din po kayong magpadala ng mga pagbati mula sa inyong kumpanya at pamilya.

Para po sa inyong mga katanungan ay maaari po kayong magsadya sa Museo de Santo Domingo sa Santo Domingo Church – National Shrine of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

Ang huling araw ng pagpapatala ay sa Agosto 31, 2016, Miyerkules.

Nawa ay ipanalangin tayo ng ating MAHAL NA INA, BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA.

 

Advertisements