PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 ATM MACHINE.

A Gospel Reflection on the 17th  Sunday in Ordinary time, July 24, 2016.

 

Usung-uso ngayon ang ATM MACHINE. Marahil ang ilan sa atin ay gumagamit nito. Sa mga empleyado o trabahador, kapag dumarating ang araw ng suweldo, ang pera ay hindi mismo dumederetso sa kamay ng mga empleyado, ang pera ay dumederetso mismo sa BANK ACCOUNT ng empleyado. Kaya kapag araw ng suweldo, imbis na lumapit pa sila sa kanilang boss para kunin ang pera, doon na lang sila pupunta sa ATM machine.

Ngayon, PAANO GAMITIN ANG ATM MACHINE?

IPASOK ANG ATM CARD,

PINDUTIN ANG BUTTON PARA I-TYPE ANG PASSWORD, NUMBERS AT AMOUNT NA ILALABAS.

At kapag natapos na ang procedure na ito,

ayun,

LALABAS NA ANG PERA.

Ito ang purpose ng ATM Machine para sa ating lahat, anumang oras sa panahon ng pangangailangan at kagipitan ay nandiyan lagi ang ATM Machine.

IPASOK ANG ATM CARD,

PINDUTIN ANG ATM MACHINE,

at NASA KAMAY NA NATIN ANG PERA.

Madalas kapag tayo ay nagdarasal sa Diyos, ang tingin natin sa kanya ay ATM MACHINE.

GUSTO NATIN KAPAG TAYO AY MAY HINILING AY NASA ATIN NA AGAD ANG BIYAYA!

HINDI PO GANUN ANG ATTITUDE NATIN SA PAGDARASAL!

KAPAG TAYO AY NAGDARASAL AY IKONSULTA MUNA SA DIYOS KUNG ANG MGA BAGAY NA HINIHILING NATIN AY MAKAKABUTI BA O MAKAKASAMA!

IBIBIGAY NAMAN NG DIYOS ANG HINIHILING NATIN EH!

PERO ibibigay ng Diyos ang ating hinihiling sa TAMANG PANAHON.

Sa Ebanghelyong  ( Luke 11:1-13)  binasa natin ngayong araw na ito ng 17th Sunday in Ordinary time, July 24, 2016, ay tinuturuan tayo ngayon ni Hesus kung PAANO TAYO MANALANGIN.

ANG PANALANGIN AY HINDI KATULAD NG ATM MACHINE,

HINDI INSTANT ANG ATING PANALANGIN,

EH SA PANAHON NGAYON USO ANG INSTANT,

INSTANT COFFEE,

INSTANT NOODLES,

INSTANT ULAM.

PINAGHIHIRAPAN NATIN ANG ATING PANALANGIN.

ANG PANALANGIN AY MAY KALAKIP NA SAKRIPISYO.

Kung gusto mong maging EPEKTIBO ang iyong PANALANGIN ay DAPAT MAGSAKRIPISYO KA,

GAWIN MO ANG KALOOBAN NG DIYOS PARA SA IYO,

MAGING MAPAGKUMBABA KA at higit sa lahat ay MAGPATAWAD KA!

 

LA NAVAL DE MANILA 2016.

Ang Pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA doon sa Santo Domingo Church, Quezon City ay gaganapin sa Oktubre 9, 2016, Linggo ng LA NAVAL. Sisimulan ang pagdiriwang na ito sa PAGLULUKLOK SA IMAHEN NG BIRHEN sa Setyembre 29, 2016 at susundan naman ito ng MISA NOBENARYO mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 8, 2016.

Ang Santo Domingo Church – National Shrine of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL ay dumudulog sa inyong pagtulong para sa ating taunang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng LA NAVAL DE MANILA.

Dalawang paraan para kayo ay makatulong:

Una, ang PAGPAPALISTA NG INYONG PANGALAN sa misa ng nobenaryo at sa araw ng dakilang kapistahan.
Pangalawa, ang pagiging LA NAVAL SOUVENIR PROGRAM DONOR. Maaari din po kayong magpadala ng mga pagbati mula sa inyong kumpanya at pamilya.

Para po sa inyong mga katanungan ay maaari po kayong magsadya sa Museo de Santo Domingo sa Santo Domingo Church – National Shrine of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

Ang huling araw ng pagpapatala ay sa Agosto 31, 2016, Miyerkules.

Nawa ay ipanalangin tayo ng ating MAHAL NA INA, BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA.