PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the 18th Sunday in Ordinary time, July 31, 2016.

ANO ANG IPINAPAHAYAG TUNGKOL SA KAHARIAN NG DIYOS?

  

JOHN REGINALD BAUTISTA OP
KAHARIAN NG DIYOS, ito ang sentrong larawan ng mga turo ni Kristo sa Ebanghelyo. Sinimulan ni Hesus ang kanyang publikong ministeryo sa pagpapahayag na;
“DUMATING NA ANG TAKDANG PANAHON AT MALAPIT NA ANG PAGHAHARI NG DIYOS! PAGSISIHAN NINYO AT TALIKDAN ANG INYONG MGA KASALANAN AT MANIWALA KAYO SA MABUTING BALITA” (Mark 1:15). 
Sa saligang pahayag na ito mayroong:
Una, KONDISYON para makapasok sa kaharian, PAGBABALIK-LOOB. Bilang mga makasalanan, ang una nating hakbang ay laging pagbabago ng buhay.
Ikalawa, ay ang kalikasan ng ating pagiging KAANIB ng kaharian, PAGIGING ALAGAD o ang pagsunod kay Kristo.
Ikatlo, ay ang buhay na likas sa kaharian, PAG-IBIG.
Ika-apat, ang PAMANTAYAN ng kaharian ay ang BAGONG BATAS ng Espiritu.
Ika-lima at panghuli, ang ALINTUNTUNIN ng kaharian ay binalangkas sa “ANG MAPAPALAD.”
 
 

 

 

Advertisements