PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

LIGHT OF FAITH.

A Gospel Reflection on the 19th  Sunday in Ordinary time, August 7, 2016.

 

KAILAN BA NATIN TINANGGAP ANG ATING PANANAMPALATAYA?

Tinanggap natin ang ating pananampalataya nung tayo ay bininyagan. 

TINANGGAP NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA AY HINDI PARA ITAGO LAMANG o SABIHIN NA TAYO AY KATOLIKO,

TINANGGAP NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA AY PARA PAYAMANIN AT PALAGUIN ITO.

PAANO BA NATIN MAPAPALAGO ANG ATING PANANAMPALATAYA?

HINDI LAMANG SA PAGDARASAL, PAGDALO SA MISA, PAGSAMA SA PRUSISYON NG LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH.

MAPAPALAGO NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA sa pamamagitan ng PAGSASABUHAY NG MABUTING BALITA.

Kapag isinabuhay natin ang ating pananampalataya ay nagiging LIWANAG tayo sa iba,

TINATANGLAWAN NATIN ANG MGA NABUBUHAY SA KADILIMAN.

Napakaganda po ng sinabi ni Hesus dito sa Ebanghelyong  ( Luke 12:35-40)  binasa natin ngayong araw na ito ng 19th Sunday in Ordinary time, August 7, 2016,

ANO ANG SINABI NI HESUS DITO?

“MAGING HANDA KAYO AT SINDIHAN ANG INYONG MGA ILAWAN.”

DAPAT MAKITA SA ATIN ANG PAGIGING KATOLIKO NATIN.

Ang Paraan ng paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon ay ang PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS, PAGSASABUHAY NG EBANGHELYO at PAGLILINGKOD.

 

LA NAVAL DE MANILA 2016.

Ang Pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA doon sa Santo Domingo Church, Quezon City ay gaganapin sa Oktubre 9, 2016, Linggo ng LA NAVAL. Sisimulan ang pagdiriwang na ito sa PAGLULUKLOK SA IMAHEN NG BIRHEN sa Setyembre 29, 2016 at susundan naman ito ng MISA NOBENARYO mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 8, 2016.

Ang Santo Domingo Church – National Shrine of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL ay dumudulog sa inyong pagtulong para sa ating taunang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng LA NAVAL DE MANILA.

Dalawang paraan para kayo ay makatulong:

Una, ang PAGPAPALISTA NG INYONG PANGALAN sa misa ng nobenaryo at sa araw ng dakilang kapistahan.
Pangalawa, ang pagiging LA NAVAL SOUVENIR PROGRAM DONOR. Maaari din po kayong magpadala ng mga pagbati mula sa inyong kumpanya at pamilya.

Para po sa inyong mga katanungan ay maaari po kayong magsadya sa Museo de Santo Domingo sa Santo Domingo Church – National Shrine of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

Ang huling araw ng pagpapatala ay sa Agosto 31, 2016, Miyerkules.

Nawa ay ipanalangin tayo ng ating MAHAL NA INA, BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA.

 

Advertisements