PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the 19th Sunday in Ordinary time, August 7, 2016.

SINO ANG DIYOS AMA?

  

JOHN REGINALD BAUTISTA OP
Ang Diyos Ama ay inilalarawan bilang makapangyarihan, ang nag-iisang banal na katangiang binanggit sa kredo. Ang Kahalagahan nito ay maaaring ipaliwanag sa ilalim ng tatlong katangian.
Naniniwala tayo na ang kapangyarihan ng Diyos ay:
Una, PANGKALAHATAN dahil siya ay PANTOKRATOR, ang manlilikha at hari ng lahat ng bagay, higit sa sinumang amang nararanasan natin dito sa daigdig.
Pangalawa, MAPAGMAHAL, mapagmahal na lakas ng ama ang kanyang kagandahang-loob ay nahahayag lalo na kay Kristong ating Panginoon, na sumasaatin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inaangkin tayo ng Diyos bilang kanyang “SEGULLAH” ibig sabihin ay BALINTATAW NG KANYANG AMA. Ang kanyang makapangyarihang pag-ibig ay laging naghahangad na gumawa pa ng higit para sa atin, sa diwa ng malasakit, tulad ng inilarawan ni Kristo sa ating lahat sa kanyang talinhaga ng mabuting pastol.
Pangatlo, MISTERYO, ang kapangyarihan ng Diyos ay misteryo dahil malimit na nakilala itong kawalang-lakas. Higit na malinaw itong ipinamalas sa paghihirap at kamatayan ni Kristo.
 
 

 

 

Advertisements