PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the 21st Sunday in Ordinary time, August 21, 2016.

ANO ANG NILALAMAN NG DOKTRINA TUNGKOL KAY MARIA BILANG TAGAPAMAGITAN?

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP
Itinuturo ng tunay na doktrinang katoliko na ang pamamagitan ni Maria ay hindi nakababawas sa anumang paraan o nakadaragdag sa anumang paraan, o nakadaragdag kaya sa bukod-tanging pamamagitan ni Kristo.
Dalawang paghahambing ang makakatulong sa atin upang maunawaan ito:
Una, sa patuloy na paglilikha ng Diyos. Ang isang kabutihan ng Diyos ay naihahatid sa lahat ng nilikha sa magkakaibang paraan.
Ikalawa, naibabahagi ang pagkapari ni Kristo sa maraming paraan, maging ng mga ministrong hinirang sa banal na orden at ng lahat ng binyagan. Kaya gayundin, nagbabahaginan ang lahat ng bukod-tanging pamamagitan ni Kristo sapagkat tinatawag ng Diyos ang lahat na makipagtulungan sa mapangtubos na misyon ni Kristo sa iba’t-ibang pamamaraang makatao.
Nakikita ng mga katoliko kay Maria ang isang katangi-tanging pakikipagtulungan dahil sa gampaning kaloob ng Diyos sa kanya sa gawaing pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo at ng Espiritu.
 

 

 

Advertisements