PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 UPUAN.

A Gospel Reflection on the 22nd  Sunday in Ordinary time, August 28, 2016.

 Madalas ay may mga RESERVATION SEATS doon sa simbahan lalo na sa bandang unahan o likuran. Ang mga reservation seats na ito ay nakalaan para sa mga MASS SPONSORS at OFFERORS at ang may KATUNGKULAN SA MISA. Minsan kapag may mga mahalagang pagdiriwang sa isang parokya, kapag may naimbitahan na mga IMPORTANTENG PANAUHIN ay MAGLALAAN SIYEMPRE NG PWESTO para sa kanila.

Tayong lahat na mga mananampalataya ay WELCOME sa ating simbahan.

MALAYA TAYONG MAKAPAMILI NG UPUAN.

May mga pagkakataon na meron limitasyon gaya ng mga naunang binanggit ko kanina.

Ngayon, BAKIT KAILANGAN MAGLAAN NG ESPESYAL NA UPUAN PARA SA KANILA?

Para malaman ang IDENTITY ng isang Mass Sponsors at Offerors, Altar Servers at mga Bisita.

Ito ang paalala ni Hesus dito sa ating Ebanghelyo  ( Luke 14:1,7-14)  ngayong araw na ito ng 22nd Sunday in Ordinary time, August 28, 2016, na tayong lahat ay HUWAG MAGHANGAD NG MAGANDANG PWESTO.

Ito ang madalas na nangyayari sa simbahan ngayon,

na MARAMI ANG GUSTONG UMUPO SA UNAHAN pero HINDI NAMAN SILA NARARAPAT DOON.

Kadalasan, ang mga nakaupo sa unahan ay ang mga ALTAR SERVERS, SPONSORS, OFFERORS at BISITA.

EH KUNG MAY BAKANTE MAN,

MASUWERTE NA LANG KUNG IKAW ANG PAUPUIN DOON SA BAKANTENG PWESTO NA IYAN.

Doon sa Quiapo, may mga upuang malapit sa altar na nakalaan para sa SENIOR CITIZENS.

BINIBIGYAN NATIN NG SPECIAL PRIVILEGE ANG MGA SENIOR CITIZENS.

Kahit nga sa Bus, sa unang upuan ay nilaan para sa mga SENIOR CITIZENS, PERSON WITH DISABILITIES at BUNTIS.

So ANO NGAYON ANG ARALO NA MAPUPULOT NATIN DITO?

HUWAG TAYONG MAGHANGAD NG MAGANDANG PWESTO.

ANO ANG IBIG SABIHIN NITO?

MAGPAKABABA TAYO AT HAYAAN NATIN NA ITAAS TAYO NG DIYOS.

 

LA NAVAL DE MANILA 2016.

Ang Pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA doon sa Santo Domingo Church, Quezon City ay gaganapin sa Oktubre 9, 2016, Linggo ng LA NAVAL. Sisimulan ang pagdiriwang na ito sa PAGLULUKLOK SA IMAHEN NG BIRHEN sa Setyembre 29, 2016 at susundan naman ito ng MISA NOBENARYO mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 8, 2016.

Ang Santo Domingo Church – National Shrine of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL ay dumudulog sa inyong pagtulong para sa ating taunang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng LA NAVAL DE MANILA.

Dalawang paraan para kayo ay makatulong:

Una, ang PAGPAPALISTA NG INYONG PANGALAN sa misa ng nobenaryo at sa araw ng dakilang kapistahan.
Pangalawa, ang pagiging LA NAVAL SOUVENIR PROGRAM DONOR. Maaari din po kayong magpadala ng mga pagbati mula sa inyong kumpanya at pamilya.

Para po sa inyong mga katanungan ay maaari po kayong magsadya sa Museo de Santo Domingo sa Santo Domingo Church – National Shrine of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

Ang huling araw ng pagpapatala ay sa Agosto 31, 2016, Miyerkules.

Nawa ay ipanalangin tayo ng ating MAHAL NA INA, BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA.

 

Advertisements