PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the 23rd Sunday in Ordinary time, September 4, 2016.

 ANO ANG SAKRAMENTO NG PAGPAPAHID NG LANGIS SA MAYSAKIT?

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP
Nagpapagaling ang lahat ng mga sakramento sa kani-kanilang paraan. Halimbawa, pinagagaling ng sakramento ng pag-iisang dibdib ang pagkamakasarili, pinagagaling ng kumpil ang takot na maging saksi ni kristo, pinagagaling ng kumpisal ang ating pagkamakasalanan. Ngunit ang sakramento ng pagpapahid ng langis ay nagpapagaling sa isang natatanging paraan, inihahatid nito ang maawain at mapagmahal na pagpapagaling ni kristo sa mga nagbabata ng malubhang karamdaman.
Ang Pagpapagaling ay hindi nangangahulugan ng paggamot o pagpuksa sa karamdaman o kapansanan na nilalayon ng medisina. Bagamat may ilang karamdaman at kasamaang hindi magagamot ayon sa pakahulugan ng medisina, maaaring magkaroon ng pagpapagaling sa pamamagitan ng buong pagkalinga na sumasakop sa katawan, kaluluwa at espiritu ng maysakit. Samakatuwid, ang pagpapagaling ay nangangahulugan ng prosesong nakatutulong sa tao upang maabot ang kanilang ganap na kakayahan sa harap ng diyos at ng kanilang kapwa.
Ang Mabuting Balita unang-una ay tungkol sa pagpapagaling at hindi tungkol sa paggamot ayon sa pakahulugan ng medisina.
 

 

 

Advertisements