PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 MARIA, MAAWAING INA NG EUKARISTIYA AT NG PAMILYA.

A Gospel Reflection on the Feast of the Nativity of Our Lady, Thursday, September 8, 2016.

 Ang ating lahi ay meron pinagmulan. Bago tayo dumating sa mundong ito ay meron pang mga nauna sa atin. Hanggang sa dumami ito at lumaki na ang ating angkan. Nung tayo ngayon ay dumating na sa mundong ito ay nadagdagan pa ng miyembro ang ating pamilya. Siyempre parami tayo nang parami hanggang sa mga susunod na henerasyon.

Ganito tayo kamahal ng Diyos, that is the reason why God created us according to his image and likeness. 

LAHAT TAYO AY KAWANGIS NG DIYOS.

ANG ILAN SA ATIN AY NAGSISIKAP NA MAGING PERPEKTO,

ANG IBA NAMAN AY NAGHAHASIK NG LAGIM.

Sa Ebanghelyong  ( Matthew 1:1-16) binasa natin ngayong araw na ito ng Huwebes, Kaarawan ni Maria, Setyembre 8, 2016, karamihan sa angkan ni Hesus ay puro mga HINDI PERPEKTO o MAKASALANAN.

ANG MUNDO NATIN AY MUNDO NG MAKASALANAN!

NASISIRA ANG ATING RELASYON SA DIYOS!

DAHIL SA KASALANANG ITO AY LUMALAYO TAYO SA DIYOS.

Ngunit sa kabila ng pagiging makasalanan natin ay NAAWA PA RIN SA ATIN ANG DIYOS.

So ANO NGAYON ANG GINAWA NG DIYOS PARA TAYO AY MULING BUMALIK SA KANYA?

HINIRANG NIYA SI MARIA upang maging INA NI HESUS.

SI MARIA ANG UNANG TABERNAKULO NI HESUS SAPAGKAT NANIRAHAN ITO SA KANYANG SINAPUPUNAN SA LOOB NG SIYAM NA BUWAN.

SI MARIA ANG NAGING DAAN PARA TAYO AY BUMALIK SA DIYOS,

SI MARIA AY HINDI LAMANG INA NI HESUS KUNDI INA NG BUHAY,

INANG EUKARISTIYA,

INA NG PAMILYA AT INA NG AWA.

PATULOY NATING NARARAMDAMAN ANG AWA NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NI MARIA.

Sa Eukaristiya ay kasama natin si Maria,

DINADALA NIYA TAYO SA KANYANG ANAK NA SI HESUS AT IBINIBIGAY SA ATIN ANG KATAWAN AT DUGO NI HESUS.

ANG KATAWAN AT DUGO NI HESUS AY SIYANG NAGBIBIGAY SA ATIN NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.

Sa kabila ng ating pagkakasala, kahinaan at problema sa buhay,

si MARIA ay patuloy na IPINAPADAMA SA ATIN ANG AWA NG DIYOS.

 

 

Advertisements