PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the 25th Sunday in Ordinary time, September 18, 2016.

   ANO BA ANG IBIG SABIHIN NG LAYKO?

  

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Ang LAYKO ay hango sa salitang griyego na “LAOS” na ang kahulugan ay “MGA TAO”. Ang salitang ito ay 140 ulit na makikita sa Bagong Tipan. Ayon naman sa dokumento ng Vatican II na LUMEN GENTIUM, ang layko ay ang lahat ng mananampalataya maliban sa mga pari at relihiyoso. Sa pamamagitan ng binyag, ang mga kasapi ng layko ay naging kaisa ng katawan ni kristo at sa kanilang sariling pamamaraan, sila ay nakikibahagi sa kanyang pagiging pari, propeta at hari.

Ang Layko bilang bahagi ng mundong ginagalawan ng mga ordinaryong tao ay inaasahang susunod sa kalooban ng diyos sa matapat na pagtupad ng kanilang tungkulin ayon sa kani-kanilang propesyon o trabaho. Sila ay may responsibilidad din na tumulong sa simbahan sa pagpapalaganap sa kaharian ng diyos sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa at halimbawa, pagtuturo at panalangin.

Ang Kauna-unahang santong pilipinong si San Lorenzo Ruiz ay isang layko. At noong  Oktubre 21, 2012 ay isa na namang pilipinong layko ang naging santo. Siya ay si Pedro Calungsod, isang batang katekista mula sa Visayas. Sila ay kapwa pinatay dahil sa kanilang pananampalataya.

Marami pang layko dito sa pilipinas at maging sa ibang bansa ang tumutulong sa pagpapalaganap ng pananampalatayang katoliko.

ANO ANG MAGAGAWA NG MGA KATOLIKO UPANG MAGAMPANAN ANG KANILANG TUNGKULIN BILANG LAYKO?

1. Magsimba tuwing linggo at mga araw ng pangilin.

2. Magbasa at mag-aral ng salita ng diyos at ibahagi ang natutunan sa iba.

3. Mag-boluntaryo bilang choir member, altar server, lector at commentator, greeter at collector sa simbahan.

4. Makilahok sa lahat ng gawain sa simbahan tulad ng holy hour, bible study, nobena, recollection, seminars at PRUSISYON NG LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH SA QUEZON CITY.

5. Tumulong sa mahihirap, maysakit at matatanda.

Ang lahat ng ito ay kaya nating gawin sa tulong ng espiritu santo. Ang sabi ni Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan 15:16,

“HINDI NINYO AKO PINILI, KAYO ANG PINILI KO. PINILI KO KAYO UPANG KAYO’Y MAGBUNGA AT MANATILI ANG INYONG BUNGA UPANG ANG ANUMANG HINGIN SA AMA SA AKING PANGALAN AY IBIBIGAY SA INYO.”

 
 

 

 

Advertisements