PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

MARIA: INA NG AWA.

A Gospel Reflection on the Great Solemnity in Honor of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA, Mother and Queen  of Santo Domingo Church, Dominican Province of the Philippines and Patroness of Quezon City,  Sunday, October 9, 2016.   

 

Dalawang okasyon ang ipinagdiriwang ng ating Simbahan ngayon:

Una, ang pagdiriwang ng 800 YEARS o JUBILEE YEAR NG ORDER OF PREACHERS.

Pangalawa, ang pagdiriwang ng EXTRA-ORDINARY JUBILEE YEAR OF MERCY.

Ang Dalawang okasyong ito ay may kinalaman sa pagdiriwang natin dito sa Santo Domingo Church ngayong araw na ito ng Linggo ng Dakilang Kapistahan ng Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL, Oktubre 9, 2016. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng LA NAVAL DE MANILA, ang mga sundalong kastila ay nagdasal muna ng ROSARYO sa milagrosang imahen ng BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL na nakikita natin ngayon dito sa main altar ng Santo Domingo Church.

SILA AY NAGDASAL MUNA BAGO SUMABAK SA DIGMAAN PARA HINGIN ANG TULONG AT AWA NI MARIA.

Matapos ang 5 Battles doon sa Manila Bay ay natalo nila ang mga Olandes o Dutch.

Sa madaling salita ay NAGWAGI ANG MGA SUNDALONG KASTILA,

NAGWAGI ANG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO DITO SA PILIPINAS.

Dito nagsimula ang Dakilang pagdiriwang ng LA NAVAL DE MANILA na ating ginugunita at ipinagdiriwang taun-taon dito sa Santo Domingo Church.

Ang Pagdiriwang ng LA NAVAL dito sa Santo Domingo Church ay isang PAGBABALIK-TANAW kung PAANO IPINAGLABAN ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

KUNG TAYO AY TAPAT NA MANANAMPALATAYA,

DAPAT TAYO AY NAGPUPURI SA DIYOS,

IPINAGTATANGGOL ANG ATING PANANAMPALATAYA,

IBINABAHAGI ANG ATING PANANAMPALATAYA AT HIGIT SA LAHAT,

TAYO AY MAAWAIN.

Sa Ebanghelyong (Luke 1:39-56) ating binasa ngayon, si Maria ay NAGPURI sa Diyos, IBINAHAGI ang biyayang kanyang tinanggap mula sa Diyos at IPINAHAYAG ang AWA ng Diyos. Ito ang nilalaman ng MAGNIFICAT, ang awit ni Maria.

Dito rin nakapaloob ang PURPOSE NG ORDER OF PREACHERS:

LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE.

LAUDARE – to PRAISE God.

BENEDICERE – to BLESS the people of God.

PRAEDICARE – to PREACH the MERCY of God.

Tayo ngayon ay nakabuo na ng 9 Days Novena sa Karangalan ng Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL dito sa Santo Domingo Church.

ITINAAS NATIN SA KANYA ANG LAHAT NG ATING MGA KAHILINGAN.

Ang tanong ko lang sa inyo ngayon,

ANG DEBOSYON NIYO BA SA LA NAVAL DITO SA SANTO DOMINGO CHURCH AY MATATAPOS LAMANG BA SA ENTHRONEMENT, NOVENA MASS AT PROCESSION?

Ang Pagdiriwang natin ng LA NAVAL dito sa Santo Domingo Church ay HINDI LAMANG MATATAPOS SA MGA RITUALES AT PAG-AWIT NG DESPEDIDA A LA VIRGEN NG MGA TIPLES DE SANTO DOMINGO,

ANG PAGDIRIWANG NATIN NG LA NAVAL DITO SA SANTO DOMINGO CHURCH AY SIMULA PA LAMANG NG PAGPAPANIBAGO NG ATING PANANAMPALATAYA AT PANATA SA MILAGROSANG IMAHEN NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL.

Si MARIA ay INA NG AWA sapagkat siya ay ina ni Hesus ang mukha ng awa,

si MARIA ay ina ng awa sapagkat NAAWA SIYA SA ATING LAHAT kaya patuloy niyang ibinubuhos sa atin ang kanyang biyaya,

TINATAKLUBAN TAYO NG KANYANG MANTO,

AT SINASAMAHAN SA ATING PAKIKIPAGLABAN SA BUHAY.

Ito ang aral na mapupulot natin ngayon sa pagdiriwang natin ng LA NAVAL 2016 dito sa Santo Domingo Church. 

Tulad ni MARIA, tayo rin ay maging MAAWAIN sa ating kapwa, MAPAGMAHAL, MAPAGKUMBABA, MAKIRAMAY at MAGPATAWAD.

 

Advertisements