PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

HUMBLE EFFECT.

A Gospel Reflection on the 30th  Sunday in Ordinary time, October 23, 2016.

 Marahil ay tinatanong tayo ng ilang mga tao kung SINO TAYO.

Kapag tinatanong kung sino tayo,

HINDI NATIN MASABI KUNG SAAN TAYO NAGMULA,

ANO BA ANG TINAPOS NATIN,

ANO BA ANG NAGAWA NATIN SA MUNDONG ITO.

Ang sinasagot natin ay kung ANO ANG NAKIKITA NILA SA ATIN NGAYON,

yung PROPESYON natin,

yung GINAGAWA natin ngayon.

Kung ANO LANG ANG NAKIKITA NILA SA ATIN ngayon ay yun lang ang pwede nating IPAGMALAKI,

iyan ay tinatawag na HUMBLE EFFECT.

Kung IKAW naman eh IPINAGMAMALAKI MO LAHAT ANG MGA GINAGAWA MO KAHIT HINDI NAKIKITA NG IBANG TAO AY INILALAHAD AT IPINAGLALANTARAN MO PA,

iyan ay tinatawag na KAYABANGAN.

NAGYAYABANG KA DAHIL MARAMI KANG ITINATAGO!

NAKASUOT KA NG MASKARA,

ANG MASKARANG IYAN AY SIYANG BUMABALOT PARA HINDI MAKITA ANG ATING KAHINAAN AT MADALI TAYONG MAKAPUNA NG KAHINAAN NG IBA.

GANYAN ANG NANGYAYARI SA ISANG PULITIKO NGAYON,

NOON AKALA NATIN KUNG SINO SIYANG MALINIS NA MAGALING MAGHUSGA AT MAG-IMBESTIGA SA MGA SANGKOT SA DROGA AT KATIWALIAN!!!!!

NGAYON AY NALAMAN NATIN NA SIYA PALA AY SANGKOT DIN SA DROGA!

NAGMAMALINIS!

NAGHUHUGAS-KAMAY!

KAYA MAHIRAP DIN MAGHUSGA NG IBANG TAO!

PINUPUNA NATIN ANG MALI NG IBA PERO TAYO PALA AY MAY PAGKAKAMALI DIN!!!!!

LALABAS AT LALABAS ANG BAHONG ITINATAGO NINYO!!!!!

NAKITA NINYO NGAYON, LUMALABAS NA ANG KATOTOHANAN NA ANG ILANG PULITIKO AT ARTISTA AY SANGKOT PALA SA DROGA.

MAHIRAP DIN NA TAYO AY NAGMAMALINIS AT NAGKUKUNWARI!

MABUTI PA NA MAGING TOTOO TAYO SA SARILI NATIN, SA HARAP NG TAO AT SA DIYOS.

Sa Ebanghelyong  ( Luke 18:9-14) binasa natin ngayong araw na ito ng  30th Sunday in Ordinary time, October 23, 2016, ang Pariseo ay NAGMATAAS sa harapan ng Diyos.

IPINAGMALAKI NIYA ANG KANYANG SARILI AT HINUSGAHAN ANG PUBLIKANO.

Ang Publikano ay WALANG MAIPAGMALAKI sa harapan ng Diyos.

HALOS DINADAGUKAN ANG KANYANG SARILI DAHIL SIYA AY MAKASALANAN.

Tulad ng nabanggit ko kanina,

MAHIRAP ANG MAGHUSGA SA IBA AT MABUTI PANG MAGING TOTOO TAYO SA SARILI NATIN.

Dahil kung TAYO AY NAGPAPAKATOTOO at INAAMIN NA TAYO AY MAKASALANAN,

PAGPAPALAIN TAYO NG DIYOS.

 

 

Advertisements