PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 ABUNDANCE.

A Gospel Reflection on the 31st  Sunday in Ordinary time, October 30, 2016.

 Alam ninyo ako ay natutuwa kapag naririnig at napapanood ko si Bo Sanchez sa telebisyon. Natutuwa ako ay sapagkat ang kanyang mga ibinabahagi ay tungkol sa masaganang buhay. Kasama pati sa kanyang pagbabahagi nito ay kung PAANO TAYO YAYAMAN at MAPAPALAGO ANG ATING PERA. Nakita niyo naman kung sinu-sino ang mga pumupunta doon sa THE FEAST. Karamihan ng mga pumupunta doon ay puro mga MAYAYAMAN.

Kaya yung mga MAYAYAMAN na iyan ay pinagpapala sila kapag nakakapunta sila doon sa THE FEAST,

BAKIT?

Sapagkat ginagawa nila ang mga pangaral ni Bo Sanchez.

HOW TO BECOME A TRULY RICH?

Well, ibalik natin sa Diyos ang mga biyayang natatanggap natin.

IBINIGAY IYAN SA ATIN ay para magamit sa pagpupuri sa Diyos.

Kaya yung mga nakakarinig sa salita ng Diyos at dumadalo sa mga formation sa parokya,

kung GUSTO NINYO NG MASAGANANG BUHAY ay DAPAT GAWIN NINYO ANG MGA ITINUTURO SA INYO NG PANGINOON.

Sa Ebanghelyong  ( Luke 19:1-10) binasa natin ngayong araw na ito ng  31st Sunday in Ordinary time, October 30, 2016, MASAGANANG BUHAY ang inalok ni Hesus kay Zaqueo.

NAKITA NI HESUS ANG PAGSISIKAP NI ZAQUEO NA MAKITA SIYA,

NAKITA NI HESUS ANG PAGBABAGONG BUHAY NI ZAQUEO AT NANGAKO NA IBABALIK NI ZAQUEO ANG PERANG WINALDAS NIYA.

Marahil narinig ni Zaqueo ang mga himalang ginawa ni Hesus kaya NAGSUMIKAP siyang UMAKYAT sa puno ng Sikomoro upang MAKITA SI HESUS.

So nakita natin yung mabilis na CONVERSION ni Zaqueo at ito ngayon ang biyayang natanggap ni Zaqueo mula kay Hesus,

ang MASAGANG BUHAY,

ang KALIGTASAN.

Si Hesus ay patuloy na lumalapit sa atin ngayon upang HANAPIN ang mga NALILIGAW NG LANDAS.

Kaya kung tayo ay naghahangad ng masaganang buhay,

HANAPIN NATIN SI HESUS,

TANGGAPIN NATIN SI HESUS at GAWIN NATIN ANG KALOOBAN NG DIYOS. 

 

 

Advertisements