PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for extraordinary gifts

EXTRAORDINARY GIFT.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Immaculate Conception of Mary, Thursday, December 8, 2016.

 Ang matunog na salita ngayon sa panahong ito ay “EXTRA.” Mahilig tayo sa EXTRA gaya na lamang ng Image result for extra riceEXTRA RICE,Image result for extra rice EXTRA FOOD,Image result for extra drinks EXTRA DRINKS at iba pa. Sa sizes ng damit natin, meron Image result for extra large shirtEXTRA LARGE, EXTRA MEDIUM Image result for extra medium shirtatImage result for extra small shirt EXTRA SMALL.

Kamakailan lang ay tinapos na natin angRelated image Extraordinary Jubilee Year of Mercy. Kung tutuusin, ang jubilee year ay ipinagdiriwang natin tuwing 25 years, kaya nga tinawag na EXTRAORDINARY.

Eh ngayon nung naupo siRelated image Pangulong Duterte,

nauso angImage result for extra judicial killing EXTRA,

Image result for extra judicial killingEXTRA JUDICIAL KILLING.

When we say EXTRAORDINARY,

it is UNCOMMON or SPECIAL.

 

Sa Ebanghelyong  ( Luke 1:26-38) binasa natin ngayong araw na ito ng  Huwebes ng Kapistahan ng Inmaculada Concepcion ni Maria, Disyembre 8, 2016, EXTRAORDINARY ang ipinagkaloob kayRelated image Maria.

IBINIGAY SA KANYAImage result for immaculate conception of mary ANG ESPESYAL NA REGALO MULA SA DIYOS.

ANO ITO?

The GIFT of IMMACULATE CONCEPTION.

INILIGTAS NG DIYOS SI MARIAImage result for immaculate conception of mary MULA SA BAHID NG KASALANAN.

Nangyari ito ay sapagkat IHAHANDA siyaRelated image para maging INA ni HESUS.

VERY RARE ang regalong ito,

HINDI LAHAT AY NAIPAGKAKALOOB ITO,

tanging kay MariaRelated image lamang ipinagkaloob ito nung siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina na si Related imageSanta  Ana.

IMMACULATE CONCEPTION is an EXTRAORDINARY GIFT to Image result for immaculate conception of maryMARY.

Kaya ang isang malaking pasasalamat sa buhay natin,

ang DIYOS ay patuloy tayong NILALAYO sa kasalanan at tayo naman ay NAGSISIKAP na mamuhay bilang mga Image result for mary and dominican saintsBANAL.

 

 

 

Advertisements