PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

SIMBANG GABI 2016.

 

Image result for fire of christmas

 APOY NG PASKO. 

A Gospel Reflection on the 1st Day of Simbang Gabi, Friday, December 16, 2016.

 Ang tahanan natin ngayon ay punung-puno ng mga Image result for fire of christmas dekorasyon. Meron nga nakabitin na Related image Sta Claus, Related image Ponsetya, Image result for christmas lantern Parol, meron din Christmas Tree Related image at iba pa. Ang mga palamuting ito ay hindi kumpleto kung wala ang Image result for christmas lights CHRISTMAS LIGHT. Katakut-takot na Christmas Light ang ikinakabit sa mga Image result for christmas lights tahanan, establishments at maging sa simbahan.

Kaya ang paalala ng Meralco;

Image result for meralco “HUWAG HAYAANG NAKASINDI NG MATAGAL ANG CHRISTMAS LIGHTS AT PAROL DAHIL ITO ANG PAGMUMULAN NG SUNOG.”

Sa panahong ito ng kapaskuhan ay maraming mga nagaganap na Image result for fire in sampaloc manila sunog dahil sa OVERLOADED na Christmas Lights.

Tayong lahat ay umiiwas sa pagsiklab ng apoy Image result for fire in sampaloc manila sa ating tahanan,

natatakot tayo na mawalan ng tirahan ngayong paskong ito.

Sa Ebanghelyong  ( John 5:33-36) binasa natin ngayong araw na ito ng Biyernes, Unang Araw ng Simbang Gabi, Disyembre 16, 2016 ay pinapaalala sa atin na HUWAG TAYONG MATAKOT SA APOY.

BAKIT?

Sapagkat ang APOY Image result for burning lamp na ito ay siyang nagbibigay sa atin ng LIWANAG para makita ang KATOTOHANAN.

Ang Apoy na nagniningas sa panahong ito ay walang iba kundi si Related image Juan Bautista.

SIYA Image result for st john the baptist ANG NAGHAHANDA SA ATIN NGAYON SA PAGDATING NG PANGINOON,

INIHAHANDA NIYA Image result for st john the baptist TAYO SA PAMAMAGITAN NG KANYANG PANGANGARAL TUNGKOL SA PAGSISISI AT PAGBABALIK-LOOB.

Marahil ay narinig natin ang mga pahayag ni Juan Bautista.

ANO NGAYON ANG TUGON NATIN DITO?

PAG-ALABIN ANG APOY SA ATING PUSO,

MAGKAROON TAYO NG PUSONG MAPAGMAHAL, MAPAGMALASAKIT AT MAAWAIN SA KAPWA.

Kaya kung gagawin natin ang mga pahayag ni Image result for st john the baptist Juan Bautista,

TAYO RIN AY NAGNININGAS AT LIWANAG SA PASKONG ITO.

No automatic alt text available.

  Image may contain: 1 person
 

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

SIMBANG GABI 2016.

 

Advertisements