PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

PASKO 2016.

No automatic alt text available.

Katesismo on the Solemnity of the Nativity of Our Lord, Sunday, December 25, 2016.

No automatic alt text available.

 ANO ANG SIMBOLO NG BELEN SA PASKO?

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang BELENNo automatic alt text available. ay tunay at orihinal na binubuo nina Hesus, Maria at Jose at ilang Pastol. Nagkaroon din naman sa ilang sandali ng mgaImage may contain: 2 people anghel na nagpahayag sa pagsilang ng isang Sanggol nang gabing iyon – ang HINIHINTAY NAImage may contain: 1 person MESIYAS. At higit na nangingibabaw sa lahat, NAGHARI ANG KATAHIMIKAN SA MGA PUSO NG MGA NAGSIDULOGImage may contain: 4 people DOON KUNG SAAN NAHIHIMLAY ANG SANGGOL NA SI Image may contain: one or more people and foodHESUS.

Walang Belen noong araw kundi tanging paggunita lamang saImage may contain: 1 person Pagkatawang-tao ng Anak ng Diyos. At nang mga panggitnang panahon, nakaisip siImage may contain: 1 person San Francisco ng Assisi na gayahin ang isang tagpo ng PaskoNo automatic alt text available. ayon sa matatandang kuwento at tinampukan niya ito ng mga tunay na taong kumakatawan sa mga orihinal naNo automatic alt text available. Belen. Mula noon, mabilis na itong lumaganap. Ang mga No automatic alt text available.Simbahan o mga Kapilya ay nagtatayo na ng kani-kanilang sariling replika ngNo automatic alt text available. Belen kapag sumasapit ang Pasko. IyonNo automatic alt text available. ay naging bukal ng inspirasyon para sa lahat.

GANITO PA RIN BA ANG ATING No automatic alt text available.PANANAW SA PAGDATING NG KAPASKUHAN?

Mga Kapatid, PANAHON NA UPANG IBALIK NATIN SI KRISTO No automatic alt text available.AT ANG PASKO SA DAPAT NILANG KATAYUAN. Ang ganitong pagtatangka ay MAGTATAGUMPAY LAMANG KUNG BAWAT SUMASAMPALATAYANo automatic alt text available. AY MAGSISIKAP NA IBALIK SA TUNAY NA PAGGUNITA SA PAGSILANG Image may contain: 2 peopleNG DAKILANG MANUNUBOS ANG BANAL NA KATANGIAN NG PINAGMULAN NITO.

 

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

PASKO 2016.

 

 

 

Advertisements