PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for 3 magiRelated imageImage result for 3 magiImage may contain: 1 personKatesismo on the Solemnity of the Epiphany of Our Lord, Sunday, January 8, 2017.

Image result for christmas star

  ANO ANG SIMBOLO NG TALA SA PANAHON NG KAPASKUHAN?

 

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang TalaRelated image ay makikita natin sa langit lalo na sa oras ng gabi. Ito ay nagbibigay ng liwanag atRelated image nagniningning sa gitna ng kadiliman. Tulad ng nangyari sa Image result for 3 magitatlong mago na naghahanap sa bagong silang na si Image may contain: 1 personHesus, habang sila Image result for 3 magiay naglalakbay patungong bethlehem ay may nakita silang tala Related imagena nagliwanag sa langit, hudyat na ang mesiyas Image may contain: 1 personay isinilang na. Sa pamamagitan ng No automatic alt text available.tala ay nakita nila ang direksyon patungo sa lugar na kung saan ay isinilang ang atingImage result for 3 magi manunubos.

Sa panahon ng kapaskuhan, ang talaNo automatic alt text available. ay nagpapakita sa atin, hindi lamang isang tanda na siImage result for 3 magi Hesus ay isinilang na kundi ito rin ay nagsilbing gabay at nagbibigayImage may contain: 1 person, indoor ng direksyon sa mga taong nabubuhay sa kadiliman at sa kawalan ng pag-asa. Ang Grupo ng mga kabataan doon sa Santo Domingo Church na kung tawagin ay BARKADAHAN NI SANTO DOMINGO ay patuloy na nagbebenta ng mga talaNo automatic alt text available. para ito ay isabit sa Christmas Tree Image may contain: 1 persondoon sa Santo Domingo Church. Ito ay isang paraan para matulungan ang mga batang mahihirap lalo na ang mga palaboy sa kalsada.

Tuwing Disyembre 28 taun-taon ay ginaganap angImage may contain: one or more people, people sitting and shoes MAKIBATA at dito napupunta ang perang nalikom mula sa pagbenta ng mga talaNo automatic alt text available. doon sa Santo Domingo Church. Mga Kapatid, sa paskong ito nawa ay tayoImage may contain: 4 people, people standing, child and indoor rin ay magsilbing tala sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pag-asa para silaImage may contain: 1 person, standing and christmas tree ay makabangon mula sa kahirapan.

 

Advertisements