PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for sto nino de cebuImage result for sto nino de cebuKatesismo on the Feast of Sto Nino, Sunday, January 15, 2017.

Image result for sto nino de cebu

  PAANO NAGSIMULA ANG DEBOSYON NG STO NINO SA PILIPINAS?

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang Imahen ng Sto Nino Image result for sto nino de cebuay ibinigay niImage result for magellan Magellan kay Raha HumabonImage result for rajah humabon bilang isang regalo. Tanda ito ng pakikipagkaibigan at pagiging kristyanoImage result for rajah humabon ni Raha Humabon at ng buong bayan ng
Cebu. Ngunit sa kasawiang palad ay sumama ang relasyon ni Magellan at ng isang Datu na taga – Mactan na si Image result for rajah humabonLapu-lapu.

Nagkaroon ng digmaanImage result for rajah humabon at namatay si Magellan. Makalipas ang ilang taon,
bumalik si Legazpi
, isa sa mga kasamahan ni Magellan upangRelated image ipaghiganti ito. Sinunog niya at ng kanyang mga pangkat ang buong bayan ni Lapu-lapu pati na rin ang kay Humabon. Nasunog ang lahat ng mga kubo at ari-arian ng mga katutubo maliban sa imahen ngImage result for sto nino de cebu Sto Nino. Mula noon, lalong lumalim
ang pananampalataya Image result for sto nino de cebu
ng mga katutubong pilipino saRelated image Sto Nino.

Ang Kapistahan ng Sto NinoImage result for sto nino de cebu ay isa sa mga pinakamahalagang pagdiriwang para sa mgaImage result for sto nino de cebu katolikong pilipino. IpinagdiriwangImage result for sto nino de cebu natin ito upang maging huwaran ang batang siImage result for sto nino de cebu Hesus sa kanyang mabubuting halimbawa.

 

 

 

Advertisements