Archive for May, 2017


PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for social media

THE PROPER USE OF SOCIAL MEDIA.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Ascension of Our Lord, Sunday , May 28, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang mga tao Image result for internet cafengayon bata man o matanda ay nakababad sa computer.

ANO ANG GINAGAWA SA COMPUTER?

NaglalaroRelated image ng Counter Strike, Dota, Ragnarok at iba pang mga Online games. Ang iba ay nag-iinternet Image result for internet cafegaya ng Facebook, ang daming pinopost sa Facebook.

Ultimong mga galaw ngImage result for USING CELLPHONE IN BUS katawan natin kailangan NAKA-POST PA SA SOCIAL MEDIA,

kahit yung pag-alis natin ng bahay,

kung saan man tayoImage result for USING CELLPHONE IN BUS pupunta kailangan NAKAPOST PA SA INTERNET,

pati na rin ang kinakain natinImage result for using cellphone while eating o anumang pagkaing nakahanda sa mesa,

kailanganImage result for using cellphone while eating NAKA-POST PA SA FACEBOOK.

Ganito ang ginagawa natin araw-araw,

tuwing haharapRelated image tayo sa computer,

IPINALALANDAKAN PA NATIN SA BUONG MUNDO ANG MGA GINAGAWA NATIN.

ITO NA LANG BA ANG GINAGAWA NATIN SA ARAW-ARAW?

MAG-SELFIE Image result for selfie posesO GROUPIE?

KAYA MARAMI SA ATIN ANG NAPAPAHAMAK!

KADALASAN KAPAG NAMIS-INTERPRET TAYO NG IBANG TAO,

NAGPO-POST SILA NG NEGATIVE COMMENT!

DITO NAGKAKAROON NG AWAY!

NAGPAPALITAN NG MGA MAAANGHANG NA SALITA!

KAYA HINDI KATAKA-TAKA KUNG BAKIT INA-UNFRIEND TAYO NG MGA KAIBIGAN NATIN!

DAHIL SA MALING PAGGAMIT NG SOCIAL MEDIA!

WE ARE ABUSING THE USE OF SOCIAL MEDIA!!!!

SOCIAL MEDIA IS NOT A VENUE FOR FOUL LANGUAGES!!!!!

SOCIAL MEDIA Image result for social mediaIS A VENUE FOR GIVING AND SHARING AN INSPIRATIONAL WORDS FOR THE UPLIFTMENT OF OUR SPIRITUAL LIFE.

Some of us are posting a picture of theImage result for viva san clemente religious images for the use of catechetical instructions.

Ang iba diyan, nagpopost ngImage result for viva san clemente larawan ng mga santo,

ginagawa pang PAGEANTRY,

KINUKUMPARA PA KUNG SINO ANG MAY MAGANDANG DAMIT AT Related imagePINAKAMALAKING REBULTO,

TAPOS PINAG-AAWAYAN PA SA SOCIAL MEDIA!

MALI PO IYAN!

DAPAT NGA EVERYTIME NA NAGPO-POST TAYO NG LARAWAN NG MGA SANTO,

ITINUTURO NATIN SA MGA TAO KUNG ANO BA ANG NAGING BUHAY NG MGAImage result for st dominic SANTO,

that is EVANGELIZATION.

 Ito ang inuutos sa atin ni Hesus dito sa Ebanghelyong  No automatic alt text available.(Matthew 28:16-20 ) binasa natin ngayong araw na ito ng Ascension Sunday of Easter, May 28, 2017;

Image result for ascension sunday“GO THEREFORE AND MAKE DISCIPLES OF ALL NATIONS.”

PAANO NATIN MAPAPASUNOD ANG MGA TAO KUNG TAYO MISMO AY WALANG DISIPLINA SA SARILI NATIN?

Para mapasunod natin ang mga tao kailangan MAGKAROON MUNA TAYOImage result for disiplina NG DISIPLINA SA SARILI NATIN.

Kahit sa paggamit ng Image result for using cell phonessocial media,

kailangan MERON PA RIN TAYONG DISIPLINA.

Sabi nga ni San Francisco ng Assisi;

Image result for st francis of assisi“USE WORDS IF NECESSARY.”

Advertisements

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for resurrection of jesusRelated imageRelated imageRelated imageKatolikong Katesismo on the  Solemnity of the Ascension of Our Lord, Sunday, May 28, 2017.

Related image

 ANO ANG KAHULUGAN NG PAG-AKYAT NI HESUS SA LANGIT?

 
 Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

 

Mahalagang bahagi ng misteryong pampaskuwa ni Kristo Related imageang kanyang pag-akyat sa langit. Winika ni Hesus na muling nabuhay kay Maria Magdalena,Related image“AAKYAT AKO SA AKING AMA AT INYONG AMA, SA AKING DIYOS AT INYONG DIYOS.”
Maayos na pinag-ugnay ng ebanghelyo ni Juan ang lahat ng mga dimensyon ng misteryong pampaskuwa niRelated image Kristo sa pamamagitan ng kanyang pahayag na siya Image result for ascension of jesusay itinaas na. Ang pangunahing kahulugan ng PAGTATAAS ay ang PAGKADAKILA KAYRelated image KRISTO, ANG PINAKAMATAAS NA TAGAPAMAHALA AT PINAKAMAKAPANGYARIHAN SA SANGKINAPAL AT SA LAHAT NG KASAYSAYAN. Ngunit ang pag-akyat sa langit ay isa rin pangyayaring nakapagliligtas sa atin. Ang Pagbabalik ni Kristo Image result for ascension of jesussa ama ay lubhang kailangan para sa pagsusugo saImage result for holy spirit espiritu santo. Sinabi niya sa ebanghelyo ni   Juan 16:7,
Image result for ascension of jesusANG PAG-ALIS KO AY SA IKABUBUTI NINYO… KUNG UMALIS AKO AY SUSUGUIN KO ANG PATNUBAY SA INYO.”
Ang Pag-akyat niya Image result for ascension of jesussa ama ay hindi humantong sa pagkahiwalay niya sa daigdig. Bagkus, lalo pa nga nitong pinatindi ang kanyangImage result for ascension of jesus presensya sa mga disipulo niya.

EMPOWERMENT OF THE SPIRIT.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Resulta ng larawan para sa holy spirit

EMPOWERMENT OF THE SPIRIT.

A Gospel Reflection on the 6th Sunday of Easter , May 21, 2017.

 

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Marahil tayong lahat ay kilala natin si Resulta ng larawan para sa st peterPedro. Si Pedro ay alagad ni Hesus. Nung mga panahon na nagtuturo si HesusResulta ng larawan para sa jesus calls peter ay laging naroroon si Pedro at tanging siya lamang ang nakakakilala kung SINO SI HESUS. Tinawag siya ni HesusResulta ng larawan para sa st peter upang maging mamamalakaya ng mga tao at hindi nagtagal, siya rin ang unang hinirang bilang kauna-unahang liderResulta ng larawan para sa st peter ng ating simbahan. Nung mga panahon na inuusig at hinahatulang mamatay si HesusResulta ng larawan para sa jesus and peter ay naroon din si Pedro.

Ngunit ang nakakalungkot dito,

ITINATWA Kaugnay na larawanNIYA SI HESUS NG ILANG BESES DAHIL SA TAKOT NA BAKA SIYA AY PATAYIN DIN KASAMA NIResulta ng larawan para sa passion of the christ HESUS.

Ngayon, pagkatapos ng Muling Pagkabuhay ni Resulta ng larawan para sa jesus and peterHesus, si Pedro Resulta ng larawan para sa sermon of st peterna dating duwag ngayon ay HAYAGAN NA NIYANG IPINAPAKILALA SIResulta ng larawan para sa resurrection of jesus HESUS.

NAGKAROON SIYAKaugnay na larawan NG TAPANG AT LAKAS NG LOOB PARA ISIGAW SA MGA TAO ANG PANGALAN NI HESUS.

ANO ANG NANGYARI KAY PEDRO?

BUMABA SA KANYA Resulta ng larawan para sa pentecost dayANG ESPIRITU SANTO,

TINANGGAP NIYA ANG ESPIRITU SANTO Kaugnay na larawankasama ng kanyang mga alagad at si Maria noong unang Pentekostes.

Ito pala ang resulta kapag nasa Resulta ng larawan para sa pentecost dayatin ang Espiritu Santo,

NAGKAKAROON TAYOResulta ng larawan para sa pentecost day NG TAPANG AT LAKAS NG LOOB PARA IPAHAYAG ANG ATING Resulta ng larawan para sa bo sanchezPANANAMPALATAYA SA DIYOS.

 Sa Ebanghelyong  No automatic alt text available.(John 14:15-21 ) binasa natin ngayong araw na ito ng 6th Sunday of Easter, May 21, 2017, ipinangako sa atin niResulta ng larawan para sa jesus promise of the holy spirit Hesus na BABABA SA ATIN ANG ESPIRITU SANTO upang GABAYAN TAYO at BIGYAN NG KANYANG MGA KALOOB.

Ang mga kaloob ng Espiritu SantoKaugnay na larawan ay tinanggap natin nung tayo ay BININYAGAN Resulta ng larawan para sa binyagat PINAGTIBAY lamang ito nung tayo ay Resulta ng larawan para sa kumpilNAKUMPILAN.

At dahil nasa atin na ang Resulta ng larawan para sa jesus promise of the holy spiritEspiritu Santo,

DAPAT ALAM NATIN KUNG ANO ANG TAMA AT MALIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ITO ANG NAKAKALUNGKOT NGAYON,

ANG MALI AY GINAGAWANG TAMA!!!!!!!

ANG TAMA AY GINAGAWANG MALI!!!!!!!!!!!!

IYAN ANG KULTURA NG PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA NA IYAN!!!!!!!!!!!!!

SIMBERGUENZA!!!!!!!!!

GAGO ANG GUMAGAWA NITO!!!!!!!!!!!

YOU DO NOT KNOW WHAT YOU ARE DOING!!!!!!!!!!

KATOLIKO KA PA NAMAN BAKIT SINUSUPORTAHAN MO ANG Resulta ng larawan para sa death penaltyDEATH PENALTY O PARUSANG KAMATAYAN?!!!!!

BAKIT NAKIKIAPID KAResulta ng larawan para sa ika-6 na utos SA HINDI MO ASAWA?!!!!

NASA ATIN ANG ESPIRITU SANTO,

ang TRABAHO ngResulta ng larawan para sa holy spirit ESPIRITU SANTO ay IPAALALA SA ATIN ANG MGA TURO NI Resulta ng larawan para sa jesus preachingKRISTO.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for resurrection of jesusRelated imageRelated imageRelated imageKatolikong Katesismo on the  6th Sunday of Easter, May 21, 2017.

Image result for holy spirit

  SINO ANG ESPIRITU SANTO?

 
 Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

 

Sa kredo ng Nicea, kinikilalaImage result for misa ng bayan natin ang Espiritu Santo Image result for holy spiritbilang PANGINOONG NAGBIBIGAY-BUHAY. Ang buhay na ibinabahagi sa atin ng Image result for holy spiritEspiritu ay ang buhay na Image result for holy spiritbanal, ang buhay ng diyos na pag-ibig. Ngayon, sa ebanghelyo ni Juan, ang Espiritu SantoImage result for holy spirit ay tinatawag na PARAKLITO, sa literal na kahulugan, siyang tinawag para tumulong. Kaya ang EspirituImage result for holy spirit ang ating TAGAPAGTANGGOL, TAGATULONG, TAGAPAYO. Samakatuwid, ang buhay na pinag-aalab niya sa atinImage result for holy spirit ay isang buhay na nagtataguyod, nagpapalakas at gumagabay, dahil nga dinadala niya tayo sa matalik na pakikipag-ugnay kay Image result for holy spirit jesusHesus. Sa maraming pagkakataon, ang Image result for holy spiritEspiritu ay magdadala ng ginhawa at aliw saImage result for the feast atin. Sa ibang pagkakataon, guguluhin niya tayo mula sa ating pagiging kampante at magpapaalala sa atin ng apoy na sadyang inihasik ni Hesus Image result for jesus and firesa daigdig sa pagtawag sa atin sa pagsaksi sa karunungan at piling pagtatangi sa mgaImage result for espiritu santo parish church dukha. 
Ito ang pagsisisi at pagbabalik-loob Image result for kumpisalang bayanmula sa ating makasalanang gawa na ninais ni Kristo at ng ating mapagmahal na ama sa langit. Subalit matutuklasan natinRelated image na ang mga ganitong nakaaaliw at nakagugulong epekto ay dalawa lamang na magkaibang patunay ng parehongImage result for life in the spirit seminar buhay sa espiritu na magpapalaya, bumubuhay at bumabago. 
Ang Espiritu Santo Image result for life in the spirit seminaray hindi nilikha tulad natin, kundi tulad ng bugtong na anak na banal na nagmumula sa ama. Ipinaliwanag ni San Juan Pablo II; 
Image result for pope john paul ii“NA SA ESPIRITU SANTO, ANG MATALIK NA BUHAY NG SANTATLONG DIYOS AY NAGIGING LUBOS NA KALOOB, ISANG PAGPAPALITAN NG PAG-IBIG NA KAPWA NAGDADAMAYAN SA PAGITAN NG MGA BANAL NA PERSONA.”
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Banal na Anak Image result for holy trinityat Espiritu ay ito:
ANG Image result for holy spiritESPIRITU AY KUMIKILOS BILANG HININGA NG PAG-IBIG,
HABANG ANG ANAK Image result for jesus sermonAY KUMIKILOS BILANG SALITA O LARAWAN NG Image result for god the fatherAMA.
Kaya nga, sinasabi nating angResulta ng larawan para sa holy spiritEspiritu Santo ang ikatlong persona ng kabanal-banalang Santatlo, iisa Image result for god the fathersa pag-iral kasama ng ama at ng anak.

 

EXPRESSWAY.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for nlex

 EXPRESSWAY.

A Gospel Reflection on the 5th Sunday of Easter , May 14, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Tuwing bakasyon tayo ay umuuwi sa ating mga probinsya. Kapag tayo ay umuuwi sa probinsya, sumasakay tayo ng bus, eroplano, bangka o barko. Kapag nakasakay tayo sa bus, dumadaan tayo sa Image result for nlexEXPRESSWAY. Kung ikaw ay uuwi sa Southern Luzon, ang daanan mo ay sa South Luzon Expressway o SLEX. Kung ikaw naman ay uuwi sa Northern Luzon, ang daanan mo ay sa North Luzon Expressway o NLEX. Ang South at Luzon ExpresswayRelated image ay daluyan para makarating sa karatig-probinsya.

Eh ang papuntangImage result for heaven langit,

SAAN TAYO DADAAN?

HINDI TAYO DADAAN SA SOUTH AT LUZON EXPRESSWAY.

Ang RUTA natin patungong langit ay makikita natin dito sa Ebanghelyong  No automatic alt text available.(John 14:1-12 ) binasa natin sa araw na ito ng 5th Sunday of Easter, May 14, 2017. Sinasabi dito na si Image result for jesus is the way the truth and the lifeHesus ang DAAN, KATOTOHANAN at BUHAY.

SI HESUSImage result for jesus is the way the truth and the life ANG DAAN PARA TAYO AY MAKARATING SA LANGIT AT SIYAImage result for jesus is in heaven ANG MAGHAHANDA NG ATING TIRAHAN DOON SA LANGIT.

PAANO BA TAYO MAKAKARATING SA LANGIT?

Kinakailangan SUMUNOD TAYO SA KALOOBAN NG DIYOS,

SUNDIN NATIN ANG KANYANG Image result for jesus is in heavenMGA PANGARAL para tayo ay MAKABAHAGI SA PAGPAPALA NG AMA.

EH KAHIT ILANG EXPRESSWAY PA ANG DAANAN MO,

KAHIT DUMAAN KA PA SAImage result for skyway SKYWAY,

KAHIT SUMAKAY KA PA NGImage result for airplane EROPLANO,

KUNG HINDI MO NAMAN SINUSUNOD ANG UTOS NG DIYOS,

HINDI KA PA RIN MAKAKAPUNTA SA LANGIT.

Kaya si MariaImage may contain: 1 person, night ay patuloy na nagpapakita sa buong mundo upang ipaalala sa atin na TAYO AY MAGBALIK-LOOB AT SUMUNOD SA KANYANG ANAK NA SIImage may contain: 1 person HESUS.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for resurrection of jesusRelated imageRelated imageRelated imageKatolikong Katesismo on the  5th Sunday of Easter, May 14, 2017.

Image result for commandment of love

   ANO ANG UTOS NG PAG-IBIG?

 
 Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

 

Ang utos ng pag-ibig ay hindi tungkol sa ilang kusang pagtugon ng Image result for commandment of lovedamdamin na isang nararamdamang pagkagusto. Sa halip, tumutukoy ito sa paulit-ulit na kilos ng kalooban na Image may contain: 2 people, people sitting, table and indoortumutugon sa tawag ng kristyanong sumunod kay Image may contain: one or more people and indoorKristo. Tulad ng ipinakita sa talinghaga niRelated image Kristo tungkol sa Image result for parables of jesusMabuting Samaritano, ang utos na ibigin ang kapwaImage result for outreach program ay nasunod sa praktikal na aktibong pagkahabag at kabaitan, sa konkretong kalagayan, patungkol sa tiyak ng mga Related imagetao. Ang maka-kristyanong pag-ibig Related imageay higit na malalim kaysa sa mga emosyonal na pandama lamang o kaya’y malabong damdaming maka-taoRelated image para sa lahat.
Ang maka-kristyanong utos ng pag-ibigRelated image ay hindi lamang isang pamantayan, na isa sa maraming alituntunin ng pagkilos. Sa halip, binubuo nito ang sentrong utos ng makapangyarihang panginoonImage result for commandment of jesus at ng kanyang pagpapahayag ng kaharian. Hindi lamang sinasaklaw ng utos ng pag-ibig Image result for commandment of jesusang buong pagkatao  ng gumagawa, kundi pati na rin ang mga aral ng pag-ibig at gayundin saImage result for outreach program kapwa. Sa gayon hindi lamang ito tumutupad sa tungkuling umibig, kundi binubuo rin nito ang pangunahing paraan upang makamit ang tunay na Related imagekatarungan.

THE HOLY DOOR.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for holy doors in rome

  THE HOLY DOOR.

A Gospel Reflection on the 4th Sunday of Easter , May 7, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Marahil lahat tayo ay familiar sa Image result for holy doors in romeHOLY DOOR. Ang Holy Door ay itinalaga ng Simbahan Image result for holy doors in romeupang ang lahat ng mga mananampalatayang makakapasok sa pintuang ito ay makakatanggap ng indulhensiya o KAPATAWARAN SA ATING MGA KASALANAN. Ang Pagbubukas ng Image result for holy doors in romeHoly Door ay tuwing 25 years, kamakailan lang ay ipinagdiwang natin angImage result for jubilee of mercy in rome EXTRAORDINARY JUBILEE YEAR OF MERCY. So ngayon ay maghihintay pa tayo ng isa pang Jubilee year celebration saImage result for jubilee of mercy in rome simbahan.                        

So BAKIT KO NABANGGIT ITO SA INYO NGAYON?                                                                                                                                                                                                                                           Sinasabi ni Hesus dito sa Ebanghelyong  No automatic alt text available.(John 10:1-10 ) binasa natin ngayong araw na ito ng 4th Sunday of Easter, May 7, 2017, na SIYA Image result for jesus and doorANG PINTUAN.                                                

 ANG LAHAT NG PUMAPASOK SA PAMAMAGITANImage result for jesus and door NIYA,

NAKARINIG AT NAKASUNOD SA KANYANG TINIG AY KANYANG MGAImage result for jesus and sheep at the door TUPA.                                                                                

KUNG GUSTO NATING MAKARANAS NG BUHAY NA MASAGANA AY DAPAT KAY Image result for jesus and sheep at the doorHESUS TAYO LUMAPIT AT PAKINGGAN ANG KANYANG TINIG.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EH KAHIT ILANG BESES KA PANG PUMASOK SA HOLY DOORImage result for pilgrims enter the holy door KUNG HINDI MO NAMAN SINUSUNOD ANG MGA REQUIREMENTS AY HINDI MO RIN MAKUKUHA ANG INDULHENSIYA.                                                                                                                                                                                                Ganun din sa Image result for students in classroompag-aaral, KUNG KULANG KA PA NG MGA REQUIREMENTS AT MAY BAGSAK NA SUBJECT AY HINDI KA MAKAKA-GRADUATE.                                              

Pareho din sa paghahanap ng Image result for students in classroomtrabaho, KUNG KULANG ANG REQUIREMENTS MO AT HINDI TUGMA SA JOB APPLICATION ANG QUALIFICATIONS MO AY HINDI KA PA RIN MATATANGGAP SA TRABAHO.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for resurrection of jesusRelated imageRelated imageRelated imageKatolikong Katesismo on the  4th Sunday of Easter, May 7, 2017.

Image may contain: one or more people and wedding

  ANO ANG PINAGMULAN AT KAHULUGAN NG BOKASYON SA PAGPAPARI?

 
 Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

 

Ang Bokasyon ng bawat kristyanoImage may contain: one or more people and indoor ay isang pagtugon sa tawag ni kristo.
Sinabi ni Hesus sa Ebanghelyo ni San Mateo 19:21,
Image result for jesus and apostles clipart“SUMUNOD KA SA AKIN.”
Ang bawat isang kristyano, bata o matanda, babae o lalaki, anumang lahi o katayuan sa buhay ay tinatawag upang hanapin si Kristo, matagpuan siya at makapilingImage may contain: one or more people and people standing niya. Ang tawag na ito ay Image result for blessed trinitySANTATLUHAN, malayang kaloob ng diyos na nakasalig sa malaya at mapagmahal na pagpapasya ng Image result for god the fatherama, na nagpapala sa atin sa kanyang anak na si Image result for jesus christHesukristo at nagtatak sa atin ng Image result for holy spiritEspiritu Santo. Samantala, ang simbahan Image result for good shepherd cathedral fairviewnaman ang tagapagluwal at tagapagturo ng mga bokasyon sa kanyang ministeryo ngImage result for good shepherd cathedral fairview pagpapahayag ng salita, sa pagdiriwang niya ng mga Image result for good shepherd cathedral fairviewsakramento at sa kanyang paglilingkod atImage may contain: 1 person patotoo sa kawanggawa.
Ang Bokasyon No automatic alt text available.na natatamo ng bawat kristyano mula sa simbahanNo automatic alt text available. at sa kanyang pamamagitan ay nagkakaroon ng katuparan sa loob ng simbahan at isang paglilingkod para sa simbahan. Kung ano ang totoo sa bawat bokasyong kristyano ay totoo rin sa bokasyon sa pagpapari Image may contain: 5 people, people standing and weddingna ayon sa paglalarawan ni San Juan Pablo II ay
Image result for pope john paul ii“ANG TAWAG NA KUNG SAAN ANG SAKRAMENTO NG MGA BANAL NA ORDEN AY NATATANGGAP SA SIMBAHAN UPANG ILAAN ANG SARILI SA PAGLILINGKOD SA BAYAN NG DIYOS NANG MAY NATATANGING PAG-ANIB AT PAGKA-ANYO KAY HESUKRISTO AT MAY KAPANGYARIHANG KUMILOS SA PANGALAN AT SA PERSONA NIYA NA ULO AT PASTOL NG SIMBAHAN.”
Gayundin, ang bokasyon ng pari ay nakasalig sa santatlo. Sa bisa ng pagtatalaga na tinatanggap niyaImage may contain: 4 people sa sakramento ng mga banal na orden, ang pari Image may contain: one or more people and indooray isinusugo ng ama, sa tulong ng pamamagitan niImage result for san damiano cross Hesukristo upang mabuhay at kumilos sa kapangyarihan ng Image result for holy spiritEspiritu Santo, sa paglilingkod ng simbahan. Ang huling mensahe ng ika-walong sinodo ng mga Image result for synods of bishopsobispo noong 1990 ay nangusap sa paraang nakaantig tungkol sa misteryo at handog ng pagpapari sa ganitong mga katulad na katagang maka-santatlo. Sa katunayan, nanggagaling ang ating pagkakakilanlan mula sa pag-ibig ng ama, itinutuon natin ang ating paningin sa anak, na isinugo ng ama bilang punong pari at Image result for good shepherdmabuting pastol. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kaugnay niya tayo sa paraang sakramental.
Ang buhay at pagkilos ng pariImage may contain: 1 person ang nagpapatuloy sa buhay at pagkilos mismo ni Image result for public ministry of jesusKristo. Naririto ang ating pagkakakilanlan, ang ating totoong dangal, ang pinagmumulan ng ating kagalakan, ang pinakabatayan ng atingNo automatic alt text available. buhay.