SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the Feast of the Transfiguration of Our Lord, Sunday, August 6, 2017.

Image result for god the father of all mankind

 SINO ANG DIYOS AMA?

  
 Image may contain: 1 person, selfie and text

 

Ang Diyos Ama Related imageay inilalarawan bilang makapangyarihan, ang nag-iisang banal na katangiang binanggit saNo automatic alt text available. kredo. Ang Kahalagahan nito ay maaaring ipaliwanag sa ilalim ng tatlong katangian.
Naniniwala tayo na ang kapangyarihan ng Related imageDiyos ay:
Una, PANGKALAHATAN dahil siyaImage result for god the father of all mankind ay PANTOKRATOR, ang manlilikha at hari ng lahat ng bagay, higit sa sinumang amang Image result for god the father of all mankindnararanasan natin dito sa daigdig.
Pangalawa, MAPAGMAHAL,Image result for god the father of all mankind mapagmahal na lakas ng ama ang kanyang kagandahang-loob ay nahahayag lalo na kay KristongImage result for god the father of all mankind ating Panginoon, na sumasaatin sa pamamagitan ng Image result for holy spiritEspiritu Santo. Inaangkin tayo ng Diyos Image result for people of godbilang kanyang “SEGULLAH” ibig sabihin ay BALINTATAW NG KANYANG AMA. Ang kanyang Image result for god the father of all mankindmakapangyarihang pag-ibig ay laging naghahangad na gumawa pa ng higit para sa atin, sa diwa ng malasakit, tulad ng inilarawan ni Kristo Image result for god the father of all mankindsa ating lahat sa kanyang talinhaga ng mabuting pastol.
Pangatlo, MISTERYO, ang kapangyarihan ng Diyos Related imageay misteryo dahil malimit na nakilala itong kawalang-lakas. Higit na malinaw itong ipinamalas sa paghihirap at kamatayan niImage result for crucified jesus Kristo.
Advertisements