SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the 20th Sunday in Ordinary time, August 20, 2017.

Related image

ANO ANG NILALAMAN NG DOKTRINA TUNGKOL KAY MARIA BILANG TAGAPAMAGITAN?

 
 Image may contain: 1 person, selfie and text
 

 

Itinuturo ng tunay na doktrinang katoliko na ang pamamagitan ni Related imageMaria ay hindi nakababawas sa anumang paraan o nakadaragdag sa anumang paraan, o nakadaragdag kaya sa bukod-tanging pamamagitan niImage result for mary as co-redemptrix Kristo.
Dalawang paghahambing ang makakatulong sa atin upang maunawaan ito:
Una, sa patuloy na paglilikha ngImage result for god created the world Diyos. Ang isang kabutihan ng DiyosImage result for god created the world ay naihahatid sa lahat ng nilikha sa magkakaibang paraan.
Ikalawa, naibabahagi ang pagkapari ni KristoImage result for priesthood of christ sa maraming paraan, maging ng mga ministrong hinirang sa banal na orden Image result for priesthood of christat ng lahat ng Image result for baptismbinyagan. Kaya gayundin, nagbabahaginan ang lahat ng bukod-tanging pamamagitan ni Kristo Related imagesapagkat tinatawag ng Diyos ang lahatImage result for priesthood of christ na makipagtulungan sa mapangtubos na misyon ni Image result for priesthood of christKristo sa iba’t-ibang pamamaraang makatao.
Nakikita ng mga katoliko kay Image result for buena hora procession in quiapoMaria ang isang katangi-tanging pakikipagtulungan dahil sa gampaning kaloob ng Diyos sa kanya sa gawaing pagliligtas sa pamamagitan ni Image result for buena hora procession in quiapoKristo at ngRelated image Espiritu.
Advertisements