SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the 21st Sunday in Ordinary time, August 27, 2017.

Image result for jesus of nazareth

 SINO SI HESUS?

 

  
 Image may contain: 1 person, selfie and text
Tayong mga katoliko Image result for pahalik sa nazarenoay may mga debosyon sa ating Panginoon, katulad ngImage result for sto nino de tondo Sto Nino, Image result for pahalik sa nazarenoNazareno, Image result for sacred heart of jesusSacred Heart at iba pa. Iyan ang mga titulo ng ating Panginoon Image result for misa sa ust chapelna pinipintakasi natin.
SINO NGA BA SI HESUS?
Si HesusImage result for sacred heart of jesus ay anak ng Diyos Ama at ikalawang persona ngImage result for blessed trinity Santisima Trinidad. Siya Image result for blessed trinityay pinadala ng Diyos Ama upang iligtas tayo sa kasalanan, siya ay nanggaling sa langit at nagkatawang-tao para makipamuhay sa atin. Si HesusImage result for public ministry of jesus ay nakilala sa pagpapamalas ng mga milagro gaya ng ginawang alak ang Related imagetubig, Image result for public ministry of jesusnagparami ng tinapay, Image result for public ministry of jesusnagpagaling sa mga maysakit, Image result for resurrection of lazarusbumuhay ng patay, Image result for jesus casts out demonsnagpalayas ng masasamang espiritu, Image result for jesus calms stormnagpatigil ng bagyo, Image result for jesus walks on the waternaglakad sa ibabaw ng tubig at iba pa. 
Hindi lamang sa pagpapamalas ng mga milagro nakilala si Image result for jesus casts out demonsHesus, siya ay nangaral Image result for public ministry of jesussa bundok at maging sa lansangan upang turuan niyaImage result for public ministry of jesus ang mga tao na magpakabuti at umiwas magkasala. Niligtas tayo ni HesusImage result for crucifixion of jesus sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at matapos ang ikatlong araw, siyaImage result for resurrection of jesus ay muling nabuhay at makaraan ng apat na pung araw, siyImage result for ascension of jesusay umakyat sa langit. SiyaImage result for second coming of jesus ay muling magbabalik sa katapusan ng mundo.
Advertisements