Category: Uncategorized


WANTED: TEACHERS.

 

 Image result for dominican saints

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

 

proudly presents

Image result for classroom

 WANTED: TEACHERS.

A Gospel Reflection on the 21st Sunday in Ordinary time, August 27, 2017.

 

 Image may contain: 1 person, selfie and text

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Isa sa mga pinaka-in demand na trabaho mula noon hanggang ngayon ay ang pagiging isangImage result for classroom GURO. 

Ang GuroRelated image ay siyang pinakamataas sa lahat ng propesyon.

BAKIT?

Sapagkat ang trabaho ng guro ay Related imageMAGTURO.

HINDI LAMANG MGA ACADEMICS SUBJECT ANG ITINUTURO,

ITINUTURO Image result for classroomDIN ANG KAGANDAHANG-ASAL, ETHICS, CHRISTIAN AT MORAL VALUES.

Sa mga panahong ito ang mga estudyante ay naghahanda para sa pagkuha ng Image result for teachers board examLICENSURE EXAM FOR TEACHERS o LET.

Ito lang ang tatandaan ninyo,

ANG TRABAHO NINYORelated image AY HINDI LAMANG PARA MAGTURO NG ACADEMICS SUBJECTS, ETHICS, CHRISTIAN AT MORAL VALUES.

ANG TRABAHO NINYORelated image AY ITURO NINYO KUNG SINO BA TALAGA SI Related imageHESUS.

Sa EbanghelyongNo automatic alt text available.  (Matthew 16:13-20) binasa natin ngayong araw na ito ng 21st Sunday in Ordinary time, August 27, 2017, ipinahayag ni PedroImage result for jesus and peter na si Hesus ay ang MESIYAS, ang ANAK NG DIYOS NA BUHAY.

Ipinakilala sa atin ngayon ni PedroImage result for jesus and peter kung SINO SI HESUS.

At dahil si Pedro ang naka-score kayImage result for jesus and peter Hesus,

ipinagkatiwala ngayon sa kanyaImage result for Matthew 16:13-20 ang susi ng kalangitan at kapangyarihan para pamunuan ang atingImage result for vatican city simbahan.

So sa madaling salita, si PedroImage result for Matthew 16:13-20 ang kauna-unahang Santo Papa.

ANO BA ANG TRABAHO NGImage result for pope francis SANTO PAPA?

Siyempre of course,

PATATAGINImage result for pope francis in vatican ANG ATING SIMBAHAN,

PALAKASINImage result for pope francis in vatican ANG SIMBAHAN SA PAMAMAGITAN NG PAG-IINGAT AT PAGPAPAYAMAN SA MGA ARAL AT TURO NI KRISTO.

Kaya kailangan natin ngayon ang mga guro,

KUNG WALA ANG MGA GUROImage result for public school teachers AY WALA TAYO SA KINALALAGYAN NATIN NGAYON at HINDI NATIN MAKIKILALA AT MAUUNAWAAN ANG MGA TURO NIImage result for preaching of jesus KRISTO.

Image may contain: 3 people, closeup

LA NAVAL DE MANILA 2017.

Image may contain: 1 person, selfie and text

NALALAPIT na ang pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Milagrosang Imahen ngImage may contain: 1 person OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA doon sa Santo Domingo Church, Quezon City sa Oktubre 8, 2017 Linggo ng LA NAVAL.

Ang PAGLULUKLOK sa Imahen ng BIRHENImage may contain: 2 people ay sa Setyembre 28, 2017, susundan naman ng Misa Nobenaryo Image may contain: one or more people and indoormula Setyembre 29 hanggang Oktubre 7, 2017 at angImage may contain: 9 people, people standing and outdoor Engrandeng Prusisyon ay sa Oktubre 8, 2017.

Dahil po dito, kayong lahat ay inaanyayahan na maging bahagi sa dakilang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pagiging Image may contain: 15 people, people standing and crowdLA NAVAL MASS SPONSORS AT DONORS. Maaari din po kayo magpa-advertise sa LA NAVAL DE MANILA 2017 SOUVENIR PROGRAM ang pangalan ng inyong kumpanya at pagbati mula sa inyong pamilya, komunidad at institusyon.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flanavaldemanilaofficialpage%2Fvideos%2F1397697206933129%2F&show_text=0&width=560
Image may contain: 2 people, text

Advertisements

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the 21st Sunday in Ordinary time, August 27, 2017.

Image result for jesus of nazareth

 SINO SI HESUS?

 

  
 Image may contain: 1 person, selfie and text
Tayong mga katoliko Image result for pahalik sa nazarenoay may mga debosyon sa ating Panginoon, katulad ngImage result for sto nino de tondo Sto Nino, Image result for pahalik sa nazarenoNazareno, Image result for sacred heart of jesusSacred Heart at iba pa. Iyan ang mga titulo ng ating Panginoon Image result for misa sa ust chapelna pinipintakasi natin.
SINO NGA BA SI HESUS?
Si HesusImage result for sacred heart of jesus ay anak ng Diyos Ama at ikalawang persona ngImage result for blessed trinity Santisima Trinidad. Siya Image result for blessed trinityay pinadala ng Diyos Ama upang iligtas tayo sa kasalanan, siya ay nanggaling sa langit at nagkatawang-tao para makipamuhay sa atin. Si HesusImage result for public ministry of jesus ay nakilala sa pagpapamalas ng mga milagro gaya ng ginawang alak ang Related imagetubig, Image result for public ministry of jesusnagparami ng tinapay, Image result for public ministry of jesusnagpagaling sa mga maysakit, Image result for resurrection of lazarusbumuhay ng patay, Image result for jesus casts out demonsnagpalayas ng masasamang espiritu, Image result for jesus calms stormnagpatigil ng bagyo, Image result for jesus walks on the waternaglakad sa ibabaw ng tubig at iba pa. 
Hindi lamang sa pagpapamalas ng mga milagro nakilala si Image result for jesus casts out demonsHesus, siya ay nangaral Image result for public ministry of jesussa bundok at maging sa lansangan upang turuan niyaImage result for public ministry of jesus ang mga tao na magpakabuti at umiwas magkasala. Niligtas tayo ni HesusImage result for crucifixion of jesus sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at matapos ang ikatlong araw, siyaImage result for resurrection of jesus ay muling nabuhay at makaraan ng apat na pung araw, siyImage result for ascension of jesusay umakyat sa langit. SiyaImage result for second coming of jesus ay muling magbabalik sa katapusan ng mundo.

TESTED AND TRUE FAITH.

 

 Image result for dominican saints

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

 

proudly presents

Image result for jesus and canaanite woman

 TESTED AND TRUE FAITH.

A Gospel Reflection on the 20th Sunday in Ordinary time, August 20, 2017.

 Image may contain: 1 person, selfie and text

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang TUNAY NA PANANAMPALATAYAImage result for mass in st jude mendiola ay hindi lamang nasusukat sa pagdalo sa misa, pagdarasal ng rosaryo at nobena.

Ang TUNAY NA PANANAMPALATAYA ay nasusukat sa pagkakaroon ngImage result for praying the 2000 hail mary's PASENSYA at PAGTIYA-TIYAGA.

Ganyan ang ipinakita ng isang babaeng taga-CananeaRelated image na ating narinig dito sa EbanghelyoNo automatic alt text available.  (Matthew 15:21-28) binasa natin ngayong araw na ito ng 20th Sunday in Ordinary time, August 20, 2017, ang babaengImage result for jesus and canaanite woman ito ay humiling kay Hesus na pagalingin ang kanyang anak.

PAULIT-ULIT SIYANG NANGUNGULIT KAYRelated image HESUS.

Si HesusImage result for jesus and canaanite woman ay sinubukan niya ang babaeng ito kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya,

at dahil nakulitan si HesusRelated image ay IBINIGAY NA NIYA ANG KAHILINGAN NG BABAENG ITO.

ANO ANG ARAL NA MAPUPULOT NATIN SA ARAW NA ITO?

MAGKAROON TAYO NG PASENSYA.

Kung tayo ay nananalangin at hindi agad sinagot ng Diyos ang ating panalangin,

MAGPATULOY PA RIN TAYO Image result for blessing of holy water in st jude manilaSA PANALANGIN,

MAGTIYAGA TAYO Related imageSA PAGTAWAG NG DIYOS.

Gusto ng Diyos na makita sa atin kung gaano tayoImage result for pahalik ng nazareno sa quiapo ka-PORSEGIDO na MAKUHA ang BAGAY na hinihingi natin.

Doon nga sa Quiapo tuwing araw ng Biyernes, ang mgaImage result for pahalik ng nazareno sa quiapo tao kahit sa ilalim ng init ng araw at ulan ay buong araw na Image result for pahalik ng nazareno sa quiaponagtiya-tiyagang pumila para makahalik sa Image result for pahalik ng nazareno sa quiapoPoong Nazareno.

ILAN PA KAYA SA ATIN NGAYON ANG MAGTIYA-TIYAGANG TUMAWAG SA Image result for pahalik ng nazareno sa quiapoDIYOS?

ILAN PA KAYA SA ATIN NGAYON ANG MAYImage result for pahalik ng nazareno sa quiapo MAHABANG PASENSYA?

Image may contain: 3 people, closeup

LA NAVAL DE MANILA 2017.

Image may contain: 1 person, selfie and text

NALALAPIT na ang pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Milagrosang Imahen ngImage may contain: 1 person OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA doon sa Santo Domingo Church, Quezon City sa Oktubre 8, 2017 Linggo ng LA NAVAL.

Ang PAGLULUKLOK sa Imahen ng BIRHENImage may contain: 2 people ay sa Setyembre 28, 2017, susundan naman ng Misa Nobenaryo Image may contain: one or more people and indoormula Setyembre 29 hanggang Oktubre 7, 2017 at angImage may contain: 9 people, people standing and outdoor Engrandeng Prusisyon ay sa Oktubre 8, 2017.

Dahil po dito, kayong lahat ay inaanyayahan na maging bahagi sa dakilang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pagiging Image may contain: 15 people, people standing and crowdLA NAVAL MASS SPONSORS AT DONORS. Maaari din po kayo magpa-advertise sa LA NAVAL DE MANILA 2017 SOUVENIR PROGRAM ang pangalan ng inyong kumpanya at pagbati mula sa inyong pamilya, komunidad at institusyon.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flanavaldemanilaofficialpage%2Fvideos%2F1397697206933129%2F&show_text=0&width=560
Image may contain: 2 people, text

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the 20th Sunday in Ordinary time, August 20, 2017.

Related image

ANO ANG NILALAMAN NG DOKTRINA TUNGKOL KAY MARIA BILANG TAGAPAMAGITAN?

 
 Image may contain: 1 person, selfie and text
 

 

Itinuturo ng tunay na doktrinang katoliko na ang pamamagitan ni Related imageMaria ay hindi nakababawas sa anumang paraan o nakadaragdag sa anumang paraan, o nakadaragdag kaya sa bukod-tanging pamamagitan niImage result for mary as co-redemptrix Kristo.
Dalawang paghahambing ang makakatulong sa atin upang maunawaan ito:
Una, sa patuloy na paglilikha ngImage result for god created the world Diyos. Ang isang kabutihan ng DiyosImage result for god created the world ay naihahatid sa lahat ng nilikha sa magkakaibang paraan.
Ikalawa, naibabahagi ang pagkapari ni KristoImage result for priesthood of christ sa maraming paraan, maging ng mga ministrong hinirang sa banal na orden Image result for priesthood of christat ng lahat ng Image result for baptismbinyagan. Kaya gayundin, nagbabahaginan ang lahat ng bukod-tanging pamamagitan ni Kristo Related imagesapagkat tinatawag ng Diyos ang lahatImage result for priesthood of christ na makipagtulungan sa mapangtubos na misyon ni Image result for priesthood of christKristo sa iba’t-ibang pamamaraang makatao.
Nakikita ng mga katoliko kay Image result for buena hora procession in quiapoMaria ang isang katangi-tanging pakikipagtulungan dahil sa gampaning kaloob ng Diyos sa kanya sa gawaing pagliligtas sa pamamagitan ni Image result for buena hora procession in quiapoKristo at ngRelated image Espiritu.

TIWALA LANG.

 

 Image result for dominican saints

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

 

proudly presents

Image result for jesus walks on the water

TIWALA LANG.

A Gospel Reflection on the 19th Sunday in Ordinary time, August 13, 2017.

 Image may contain: 1 person, selfie and text

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Nung tayo ay mga baby Image result for baby walkpa lamang siguro mga 1 year old, tinuturuan na tayong maglakad. Siyempre unti-unti ay natututo tayong tumayo paraImage result for baby walk maglakad. Habang nagsasanay tayong maglakad eh nakatingin tayo sa ating nanay o tatay. Kapag nakatingin tayoImage result for baby walk sa kanila habang nagsasanay na maglakad, tayo ay nagtitiwala sa kanila.

NAGTITIWALAImage result for baby walk na hindi tayo pababayaan ng ating magulang na tayo ay madapa.

Eh kapag nadapa naman tayo,

HINDI HABANG-BUHAY NA NAKADAPA KA NA LAMANG!

KAILANGAN MO RIN BUMANGON PARA TAHAKIN ANG AGOS NG BUHAY.

Ganyan ang ginawa ni Pedro dito sa EbanghelyongNo automatic alt text available.  (Matthew 14:22-23) binasa natin ngayong araw na ito ng 19th Sunday in Ordinary time, August 13, 2017, nung dumating ang bagyo Image result for bagyo sa gitna ng dagatsa buhay nila at alam nilang malulubog sila sa gitna ng dagat, si Hesus Related imageay dumating sa gitna nila.

At ANO NAMAN ANG GINAWA NI PEDRO DITO?

Lumakad Related imagesa tubig,

naglakas-loob si Pedro dahil NAKITA NIYA SIRelated image HESUS,

Sa madaling salita ay NAGTIWALA si Pedro kay Image result for jesus walks on the waterHesus.

Ito ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon,

sa buhay natin ay may mga bagyo tayong Image result for struggles in lifepinagdadaanan.

Nariyan ang KAWALAN NG PERA, PAGHINA NG NEGOSYO, NAGKASAKIT ANG MAHAL SA BUHAY, NAMATAYAN NG MAHAL SA BUHAY at marami pang iba.

Tayo ngayon ay tinatawag ni HesusImage result for jesus walks on the water na TUMAYO at LUMABAN SA BUHAY.

MAGTIWALA LAMANG TAYO SA KANYA.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the 19th Sunday in Ordinary time, August 13, 2017.

Image result for assumption of mary

ANO ANG NILALAMAN NG DOGMA NG MALUWALHATING PAG-AKYAT SA LANGIT SA MAHAL NA BIRHENG MARIA?

  
 Image may contain: 1 person, selfie and text

 

Ang pinangangalagaang maging malaya mula sa lahat ng bahid dungis ng kasalanang-mana, ang KALINIS-LINISANG BIRHENRelated image AY INIAKYAT KATAWAN AT KALULUWA SA MAKALANGIT NA KALUWALHATIAN pagkatapos ng kanyangImage result for mary's earthly life paglagi sa lupa. Sa pag-aakyat sa kanyaImage result for assumption of mary sa langit upang makapisan ang kanyang anak na si KristongImage result for jesus and mary in heaven nabuhay na mag-uli at sa kaganapan ng kanyang katauhan, ipinahahayag ni MariaImage result for assumption of mary ang kaganapan ng gawaing pagtubos ng Diyos para sa ating lahat, isang palatandaan ng tiyak na pag-asa at kaginhawahan para sa naglalakbay na bayan ng Diyos.
Ang dalawang natatanging karapatan ni Related imageMaria, ang KALINI-LINISANG PAGLILIHI SA KANYA Image result for assumption of maryat ang MALUWALHATI NIYANG PAG-AAKYAT SA LANGITImage result for assumption of mary ay hindi mga taliwas na aral na naghihiwalay sa atin kayRelated image Maria. Sa halip ang mga ito’y mga natatanging karapatan at kabuuan. Ang Biyaya ni Maria Image result for assumption of maryay pangkalahatang ibinabahagi ang kanyang natatanging karapatan ay yaong sa kaganapan. Iginagawad ang dalawang natatanging karapatang ito sa pamamagitan ng presensya ngImage result for holy spiritEspiritu na kung saan tayong lahat ay tinatawag upangImage result for grand marian procession makibahagi. Kaya inilagay nila si MariaImage result for grand marian procession sa pinakabuod ng lahat ng mga tao at ng simbahan.
Sa praktikal na pananalita, nangangahulugang ito na tulad ni
KristongImage result for jesus walang kasalanan, si MariaImage result for magnificat of mary ay hindi nabulag o nalito ng
kapalaluan o huwad na pagkamakasarili. Higit na ganap at tunay na makatao kaysa atin, kaya tunay na napahahalagahan ni
MariaImage result for mary at the foot of the cross ang mga pagsubok at kabiguan nating mga tao. Ang mga biyayang ito’y ibinigay kay Maria Image result for mary at the foot of the crossalang-alang sa kanyang bukod-tanging tungkuling gagampanan sa plano ng Diyos na iligtas ang lahat sa pamamagitan ng mapagtubos na misyon ni
Image result for wedding at canaHesus.

 

 Image result for dominican saints

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

 

proudly presents

Image may contain: 1 person

 SANTO DOMINGO, GURO NG KATOTOHANAN.

A Gospel Reflection on the Solemnity of Our Holy Father, St Dominic de Guzman, Founder of the Order of Preachers, Tuesday, August 8, 2017.

 Image may contain: 1 person, selfie and text

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

KATOTOHANAN!

VERITAS!

TRUTH!

Ito ang motto ng ORDER OF PREACHERSImage result for ORDER OF PREACHERS na mas kilala nating mga DOMINICANS,

ito ang motto ni Image may contain: 1 personSanto Domingo De Guzman.

Dahil ito ang itinuturo ni Related imageSanto Domingo De Guzman, ito ay dapat mamayani sa buong mundo.

Kung KATOTOHANAN ang paiiralin natin sa buhay, tayo ngayon ay tatawagin ni Image result for PREACHING OF JESUSHesus na ASIN at ILAW sa mundong ito gaya ng ating narinig sa EbanghelyoNo automatic alt text available.  (Matthew 5:13-16) sa araw na ito ng Martes ng Kapistahan ni Amang Santo Domingo De Guzman OP, Agosto 8, 2017.

KATOTOHANAN Image may contain: 1 personang dapat nating ITURO sa tao,

KATOTOHANAN ang dapat nating IPAKITA sa buong mundo,

HINDI ANG KASINUNGALINGAN!

MARAMI SA ATIN NGAYON AY MGA SINUNGALING!!!!!!!!!!

HINDI TAYO TOTOO SA SARILI NATIN!!!!!!

GAYA NA LAMANG SA MAG-ASAWA,

NUNG SILA Image result for KASALAY IKINASAL,

NANGAKO SILAImage result for KASAL SA HARAPAN NG DIYOS NA SILA AY MAGMAMAHALAN SA ISA’T-ISA HANGGANG SA KAMATAYAN.

PERO ANO ANG NANGAYARI SA PANAHONG ITO?

HINDI TUMATAGAL ANG RELASYON NG MAG-ASAWA,

NAUUWI SAImage result for ika-6 na utos HIWALAYAN,

NASISIRA ANG RELASYON NG MAG-ASAWA DAHIL SA Image result for ika-6 na utosKATAKSILAN!

NUNG IKINASAL KAYO HALOS NAGKAUTANG-UTANG PA KAYO!

PATI CATERING INUTANGAN NIYO PA!

TAPOS NGAYON MAGHIHIWALAY LANG KAYO!

OH MY GOSH!

ANO BA YAN?!

ILAN NA LANG BA ANG TOTOONG TAO Image result for GOLDEN WEDDINGSA MUNDONG ITO?!

ILAN NA LANG BA SA MAG-ASAWA ANG NAGMAMAHALAN NG TAPAT?!

ITO ang itinuturo sa atin ngayon ni Related imageSanto Domingo,

KATOTOHANAN.

MAGING TOTOO TAYO SA SARILI NATIN,

MAGING TOTOO TAYO SA SALITA,

MAGING TOTOO TAYO SA HARAP NG DIYOS.

Sa mga alagad ngImage result for MSGR ARNEL LAGAREJOS Simbahan,

maging TOTOO rin tayo Image result for MSGR ARNEL LAGAREJOSsa mga ITINUTURO natin sa TAO,

IPAKITA NATIN ANG ATING MABUTING HALIMBAWA SA MGA TAO,

HUWAG NATING SIRAIN ANG Image result for ARREST OF MSGR ARNEL LAGAREJOSIMAHEN NG ATING PAGIGING ISANG ALAGAD NG DIYOS!

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the Solemnity of the Holy Father, St Dominic De Guzman, Founder of the Order of Preachers, Tuesday, August 8, 2017.

Image result for oracion a santo domingo de guzman

SINO SI SANTO DOMINGO DE GUZMAN OP?

  

 
 Image may contain: 1 person, selfie and text

 

Si Santo Domingo De Guzman Image result for birth of st dominic de guzman ay isinilang noong 1170 sa Caleruega, Spain kay Felix De Guzman atImage result for beata juana de aza Juana De Aza. Bago pa man ang kanyang kapanganakan, ang kanyang inaImage result for beata juana de aza ay nagkaroon ng panaginip na ang anak niya ay isang asoImage result for st dominic's dog na magdadala ng isang sulo na magbibigay liwanag sa sangkatauhan. Noong siya’yImage result for st dominic's dog isang mag-aaral sa Palencia, ipinagbili ni Santo DomingoImage result for st dominic sold his books ang kanyang mga libro upang may maipakain sa mga naghihirap Image result for st dominic sold his booksnoong panahon ng tag-tuyot. Isa sa kanyang mga biyahe kasama si Bishop Diego d’ Azevedo, nadiskubre niRelated image Santo Domingo na maraming mga kristyano ang napahiwalay sa ebanghelyo, sa dahilang hindi nila maabot o maintindihan ang mga turo ng simbahan kung kaya’t kanilang niyakap ang mga malingImage result for st dominic sold his books paniniwala.

Image result for oracion a santo domingo de guzman

NAKIKIPAG-USAP SIYA SA DIYOS AT UKOL SA DIYOS.

Image may contain: 1 person, selfie and text

Bumukas ang mga mata ni Santo Domingo Image result for death of st dominic de guzmansa mundo ng KAMANGMANGAN at KAWALAN NG DIREKSYON. Ito ang nagtulak sa kanya Related imageupang IKALAT ANG MABUTING BALITA NG EBANGHELYO sa pamamagitan ng PANGANGARAL Related imageat MABUBUTING HALIMBAWA Image result for death of st dominic de guzmanpara muling bumalik ang mga Image may contain: indoortao sa tunay na pananampalataya.

Image result for oracion a santo domingo de guzman

KATOTOHANAN.

Image may contain: 1 person, selfie and text

Nakumbinsi si Santo DomingoImage result for pope honorius iii na bumuo ng isang grupo ng mga sanay na tagapagpahayag ng mabuting balita Image may contain: 1 person, standingna magkakalat ng katotohanan ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pagtuturo at sa pag-aalay ng kanilang Image may contain: 6 people, people standing and indoorsimpleng buhay para sa diyos. Hindi lang kilala si Santo DomingoImage result for pope honorius iii bilang mahusay na taga-pahayag ng mabuting balita, siya’y kilala rin sa kanyangImage result for pope honorius iii kabanalan sa buhay komunidad at sa mataimtim naImage result for death of st dominic de guzman pagdarasal.

Image result for oracion a santo domingo de guzman

MATUTO AT IBAHAGI SA IBA ANG BUNGA NG NATUTUNAN.

Image may contain: 1 person, selfie and text

Ang ORDER OF PREACHERS o mas kilalang DOMINICANSImage may contain: indoor ay nabuo bilang isang pamilya na mgaImage may contain: 1 person Pari, Image may contain: 3 peopleMadre, Image result for martinian brothersCooperator Brothers atImage may contain: 4 people Laykong Dominikano  na lumaganap at patuloy pa ring nagdadala Image may contain: 1 person, sitting and indoorng liwanag ng katotohanan. Isang okasyon, nagpakita ang ating Mahal na InaImage result for santo domingo de guzman kay Santo Domingo upang ipagkatiwala sa kanya ang pagpapalaganap ng debosyon ng Image may contain: 6 people, people sitting and indoorBanal na Rosaryo. Bago siya namatay, ipinangako ni Santo DomingoImage result for death of st dominic de guzman sa kanyang mga taga-sunod na sila’y tutulungan nito sa pagpapahayag ng katotohanan kahit na siya’yImage result for death of st dominic de guzman mawala sa kanila.

PATIKIM.

 

 Image result for dominican saints

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

 

proudly presents

Image result for barrio fiesta food

PATIKIM.

A Gospel Reflection on the Feast of the Transfiguration of Our Lord, Sunday, August 6, 2017.

 Image may contain: 1 person, selfie and text

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Kung babalikan natin ang ating elementary days, isa sa mga itinuro sa atin sa subject ng Science ay ang iba’t-ibang uri ng pagkain.

WHAT ARE THE DIFFERENT TYPES OF FOOD?

We have GO FOOD, GROW FOOD and GLOW FOOD.

SaImage result for go food Go Food, yung mga tinapay, cereal, sopas, matatamis at iba pa.

Sa Image result for grow foodsGrow Food naman, yung mga karne gaya ng baka, baboy at manok.

At sa Image result for glow foodsGlow Food, yung mga gulay gaya ng kalabasa, pechay, ampalaya at iba pa.

So lahat ng mga ito ay NATITIKMAN natin,

NATITIKMAN natin angImage result for glow foods SARAP, TAMIS at PAIT.

Gaya ng ipinakita sa atin ng EbanghelyoNo automatic alt text available.  (Matthew 17:1-9) sa araw na ito ng Linggo ng Kapistahan ng Pagbabagong-anyo ni Hesus, Agosto 6, 2017, ang pagbabagong-anyo ni HesusImage result for transfiguration of jesus ay pagpapakita kung ano ang mangyayari sa kanya doon sa Jerusalem.

Napagdaanan ni HesusImage result for mission of jesus ang SAYA nung siya ay DUMATING sa mundong ito at NAGAMPANAN ang kanyang misyon.

Matapos ang tatlong taon ng kanyang public ministry ay pagdadaanan naman niya ang PAIT na kung saan ang KATUPARAN ng kanyang misyon ay doon saImage result for death of jesus Krus.

At pagkatapos naman ng pait na ito, ang naghihintay kay Hesus Image result for resurrection of jesusay KALUWALHATIAN.

SAYA, PAIT at KALUWALHATIAN.

Ang tatlong yugto na ito ay pinagdaanan at natikman ni Image result for transfiguration of jesusHesus.

Hindi lamang nangyari ito kay Hesus Image result for transfiguration of jesuskundi nangyari ito sa buhay natin.

Kumbaga sa buhay natin dito sa mundo ay WALANG FOREVER.

Si PedroImage result for transfiguration of jesus nga gusto niya FOREVER silang magkasama niImage result for transfiguration of jesus Hesus doon sa bundok. Kaya nga nung pagkatapos ang pagbabagong-anyo ni HesusImage result for transfiguration of jesus ay BUMABA sila sa bundok at bumalik sa kanilang misyon.

WALANG FOREVER dito sa mundo,

lahat ng uri ng buhay ay MATITIKMAN natin:

SAYA, SAKIT, LUNGKOT, KAMATAYAN at TAGUMPAY.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the Feast of the Transfiguration of Our Lord, Sunday, August 6, 2017.

Image result for god the father of all mankind

 SINO ANG DIYOS AMA?

  
 Image may contain: 1 person, selfie and text

 

Ang Diyos Ama Related imageay inilalarawan bilang makapangyarihan, ang nag-iisang banal na katangiang binanggit saNo automatic alt text available. kredo. Ang Kahalagahan nito ay maaaring ipaliwanag sa ilalim ng tatlong katangian.
Naniniwala tayo na ang kapangyarihan ng Related imageDiyos ay:
Una, PANGKALAHATAN dahil siyaImage result for god the father of all mankind ay PANTOKRATOR, ang manlilikha at hari ng lahat ng bagay, higit sa sinumang amang Image result for god the father of all mankindnararanasan natin dito sa daigdig.
Pangalawa, MAPAGMAHAL,Image result for god the father of all mankind mapagmahal na lakas ng ama ang kanyang kagandahang-loob ay nahahayag lalo na kay KristongImage result for god the father of all mankind ating Panginoon, na sumasaatin sa pamamagitan ng Image result for holy spiritEspiritu Santo. Inaangkin tayo ng Diyos Image result for people of godbilang kanyang “SEGULLAH” ibig sabihin ay BALINTATAW NG KANYANG AMA. Ang kanyang Image result for god the father of all mankindmakapangyarihang pag-ibig ay laging naghahangad na gumawa pa ng higit para sa atin, sa diwa ng malasakit, tulad ng inilarawan ni Kristo Image result for god the father of all mankindsa ating lahat sa kanyang talinhaga ng mabuting pastol.
Pangatlo, MISTERYO, ang kapangyarihan ng Diyos Related imageay misteryo dahil malimit na nakilala itong kawalang-lakas. Higit na malinaw itong ipinamalas sa paghihirap at kamatayan niImage result for crucified jesus Kristo.