Archive for June, 2017


FEAR NO ONE.

 

 Image result for dominican saints

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for fear not

FEAR NO ONE.

A Gospel Reflection on the 12th Sunday in Ordinary time, June 25, 2017.

 

 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Marami tayong kinatatakutan sa buhay.

ANO BA ANG KINATATAKUTAN NATIN NGAYON?

Natatakot tayong mawalan ng pera,

kamakailan lang nagkaroon ng aberyaImage result for bank of philippine islandsa isang kilalang bangko,

halos nagpanic ang mga kliyente Image result for bank of philippine islandng nasabing bangko.

Sa panahong ito ay natatakot tayo saImage result for martial law in mindanao MARTIAL LAW.

NATATAKOT TAYONG MAMATAY,

HALOS ARAW-ARAW AY MAY PINAPATAY!

Nitong nakaraang martes nung ako ay papunta sa bayan ng Novaliches, ang traffic doon sa General Luis Street. Akala ko kaya ma-traffic dahil may ililibing, yun pala kaya ma-traffic habang papalapit na kami sa Save More, may NAKAHANDUSAY NAImage result for kagawad patay sa novaliches BANGKAY SA TABI NG KALSADA,

NAKITA NG DALAWANG MATA KO ANG DUGUANG BANGKAY NA PINATAY NUNG MGA ORAS NA IYON!

NAKAKATAKOT!

KAYONG MGA SANGKOT SA DROGA!

HINDI PA BA KAYO NATATAKOT NA HALOS ARAW-ARAW AY MAY PINATAY!

PINAPATAY ANG MGA KATULAD NINYONG MGA DRUG PUSHERS!

ALAM NINYO KAHIT MAGTAGO PA KAYO SA LUNGGA NINYO!

SISINGAW PA RIN ANG BAHO NINYO!

KAHIT ANG MGA PULITIKO NA IYAN!

AKALA NINYO MALILINIS SILA?!

HINDI!

HALOS LAHAT SILA AY MAY MGA ITINATAGONG BAHO SA KANILANG PAGKATAO!

KAYA KAHIT GAGUHIN NINYO ANG TAONG BAYAN!

ANG DIYOS AY HINDI NINYO MAGAGAGO!

KAHIT PUMUNTA KA PA SA MADILIM NA LUGAR,

KAPAG TUMAPAT SA IYO ANG LIWANAG AY DOON MAKIKITA ANG KATOTOHANAN,

DITO NA NGAYON LALABAS ANG KATOTOHANAN.

Kaya ito ang sinasabi ni Hesus dito sa EbanghelyongNo automatic alt text available.  (Matthew 10:26-33) binasa natin ngayong araw na ito ng 12th Sunday in Ordinary time, June 25, 2017;

Image result for jesus of nazareth“WALANG NATATAGO NA DI MALALANTAD AT WALANG NALILIHIM NA DI MABUBUNYAG.”

KAYONG MGA KRIMINAL AT MAMAMATAY-TAO!

KAHIT MAGSUOT KA PA NG BONET AT MASKARA,

NAKALIGTAS KA SA TAO PERO SA DIYOS HINDI KA MAKAKALIGTAS!

NGAYON PA LANG AY SINUSUNOG NA KAYO SA IMPIYERNO!

Kaya ito ang hamon sa atin ngayon na HUWAG TAYONG MATAKOT NA HARAPIN ANG KATOTOHANAN.

Tayong lahat ay inaatasan ng PanginoonImage result for jesus of nazarethna ISIWALAT SA BUONG MUNDO ANG KATOTOHANAN.

Kapag nanaig ang KATOTOHANAN ay MAGLILIWANAG ANG MUNDO.

Advertisements

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the  12th Sunday in Ordinary time, June 25, 2017.

Image result for matrimony

 ANO ANG SAKRAMENTO NG KASAL?

 
 
 Image may contain: 1 person, sky and outdoor
 

 

Ang Kasal Image result for kasalay isang natatanging sakramento sa dahilang ang bokasyon ng KASAL Image result for kasalanmismo ay isang batayang katotohanan na NAKAUGAT SA PINAKA-KATANGIANG LIKAS NG Image result for kasalanLALAKI AT BABAE, na may angking malalim na kahulugan, bago pa man ang turo ng anumang relihiyon. Natatangi rin ito sa dahilang di-tulad ng ibang sakramento na gumagamit ng mga materyal na bagay tulad ngImage result for holy water tubig,Image result for bread and wine tinapay, alak at langis. AngImage result for kasalan PANLABAS NA TANDA ng kasal ay ang ugnayan ng pag-ibig sa pagitan ng Image result for kasalanmag-asawa. Higit pa rito, sa  lahat ng ugnayan ng pag-ibig na pantao, walang nakahihigit sa panghabang-buhay na pagtatalaga sa lubos na ugnayan ngImage result for kasalan mag-asawa at sa Related imagepagbibigay ng kanilang sarili sa isa’t-isa.
Ang LIKAS NA KASUNDUANImage result for kasalan ng pag-ibig ay ipinahahayag sa bibliya bilang larawan o simbolo ng ganap at tapat na pag-ibig ng diyos na may likha. Ang taoImage result for matrimony ay nilikhang lalaki at babae sa pamamagitan ng pag-ibig ng diyos. Ayon sa larawan ng diyos na pag-ibig at tinawag upang ibigin angRelated image isa’t-isa sa pakikibahagi nila sa pag-ibig ng diyos.
Ayon nga sa Ikatlong Prepasyo para sa Misa sa pag-iisang dibdib:
Image result for matrimonyAma naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa paglikha mo sa tao bilang iyong kawangis ang iyong kadakilaan ay iyong ipinamana upang mailahad ang iyong dakilang pag-ibig sa tapat na pagsasama ng mag-asawa. Hindi ba’t iyong pag-ibig ang sanhi ng paglikha sa tao? Kaya’t pag-ibig mo pa rin ang mamanahin ng mga tapat sa iyo.”

FOOD TRIP.

 

 Image result for dominican saints

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for mang inasal unli rice

FOOD TRIP.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Body and Blood of Christ, Corpus Christi Sunday, June 18, 2017.

 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

ANG SARAP KUMAIN!

Kapag tayoImage result for eating lechon ay napupunta sa mga kainan, napapasarap ang Image result for eating lechonating kain. Gayundin, kapag napunta naman tayo diyan sa Image result for timog avenue restaurantsTimog, sa mga fast food restaurants, sa mga dampa at iba pa, NAPAPASARAP ANGImage result for timog avenue restaurants ATING KAIN.

Kapag masarap ang pagkain,

HINDI LAMANG TAYOImage result for timog avenue restaurants NAPAPASARAP KUNDI NAPAPADAMI ANG ATING KAIN,

NAPAPADAMI ANG ATING KAINImage result for mang inasal unli rice HANGGANG SA PUMUTOK ANG ATING TIYAN SA KABUSUGAN.

MASARAP KUMAIN!

BAKIT NGA BA TAYO KUMAKAIN Image result for mang inasal unli riceARAW-ARAW?

Para LUMAKAS ANG ATING KATAWANImage result for exercise at MAGKAROON TAYO NG ENERGY para MAGAMPANAN ANG ATING PANG ARAW-ARAW NAImage result for exercise TUNGKULIN.

Kaya para matugunan ang pangangailangan ng ating Image result for mang inasal unli ricekatawan, kinakailangan naImage result for call center agent MAGTRABAHO TAYO.

Sa Ebanghelyong  No automatic alt text available.(John 6:51-58 ) binasa natin sa araw na ito ng Corpus Christi Sunday, June 18, 2017, si HesusImage result for John 6:51-58 ang pagkain na nagbibigay ng buhay,

BUHAY NA WALANG HANGGAN!

PAANO NATIN MAKAKAMIT ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN?

Kinakailangan TANGGAPIN NATIN SINo automatic alt text available. HESUS sa pamamagitan ng kanyang No automatic alt text available.KATAWAN at DUGO,

at kapag tinanggap natin ito,

DAPAT MAKITA SI HESUSRelated image SA BUHAY NATIN,

DAPAT MAMUNGA ANG PAGDALO NATIN SANo automatic alt text available. EUKARISTIYA.

HINDI LAMANG TAYOImage may contain: 2 people NAGSISIMBA ARAW-ARAW,

TUMATANGGAP NG KOMUNYONImage may contain: 2 people at PUMUPUNTA SA Image result for perpetual adorationADORATION CHAPEL,

DAPAT NAKIKILAHOK TAYO SA GAWAIN NGImage result for bukluran sa parokya PAROKYA.

Kung tayo ay nakikibahagi sa Related imagegawain ng parokya,

MAGAGAWA NATINRelated image ANG IPINAG-UUTOS NI KRISTO,

MAGAGAWA NATIN Related imageANG DIWA NG EUKARISTIYA,

AT KAPAG NAGAWA NATIN ANG MGA BAGAY NA ITO AY MASASABI NATIN NA TOTOO PALA SIImage result for perpetual adoration HESUS,

BUHAY ANG KANYANGImage result for sacred heart of jesus PRESENSYA AT DAHIL DITO AY MATATANGGAP NATIN ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN.

MASARAP KUMAIN!Image result for mang inasal unli rice

HINDI LAMANG LECHONImage result for lechon baboy AT IBA PANG PAGKAIN SA HANDAAN,

ang PINAKAMASARAP sa lahat ay walang iba kundi angImage result for body and blood of jesus christ KATAWAN at DUGO NI KRISTO.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the  Solemnity of the Body and Blood of Christ, Corpus Christi Sunday, June 18, 2017.

Image result for LAST SUPPER

ANO ANG SAKRAMENTO NG EUKARISTIYA?

 
 
 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

 

Itinatag ni Kristo Image result for JESUS INSTITUTED THE EUCHARISTang Eukaristiya sa kanyang Huling Hapunan kasama ng kanyang mga apostol, kung kaya maaaring pamalagiin ang kanyang Image result for blood of jesus on the crossmadugong sakripisyo sa krus sa lahat ng panahon.
Ipinaliwanag ni San Juan Pablo II ang kahulugan nito;
Image result for pope john paul ii“SA PAMAMAGITAN NG MISTERYO NG EUKARISTIYA AY GINAGANAP MULI AT PATULOY NA INAALALA ANG SAKRIPISYO SA KRUS NA MISMONG INIALAY SA KALBARYO AT ANG NAKAPAGLILIGTAS NA KAPANGYARIHAN NITO’Y GINAGAMIT PARA SA KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN.”
Itinatag ni KristoImage result for last supper of jesus christ ang Eukaristiya upang ang kanyang minsan para sa lahat nakapagliligtas na kamatayan sa Related imagekrus ay mapasaatin matapos ang dalawang libong taon. Isang sakripisyo ang eukaristiya Image result for KUMPILANG BAYAN SA MANAOAGsapagkat tiyak siyang nasa ating piling na naghahandog ng kanyang sarili para sa atin Image result for KUMPILANG BAYAN SA MANAOAGbilang handog ng ama kung kaya ang puso ng pagdiriwang na eukaristiya ay si Image result for last supper of jesus christKristo, ang ganap na nakapagliligtas na pag-ibig ngImage result for last supper of jesus christ panginoon.
Nasa atingImage result for KUMPILANG BAYAN SA MANAOAG piling si Kristo mismo sa kanyang ganap na paghahain ng sarili sa ama. Sa Eukaristiya ang kamatayan Image result for MISA SA UST CHAPELat muling pagkabuhay ni Image result for RISEN CHRIST IN USTKristo ay hindi lamang ginugunita kundi mabisang ipinapahayag atImage result for MISA SA UST napapasaating piling, sa maikling salita, isang sakripisyo ang Image result for MISA SA USTEukaristiya sapagkat kumakatawan, ipinapasaating piling nito ang pag-aalay ng sarili sa Image result for MISA SA UST CHAPELkrus, ito’y isang pagsasaalaala at ibinabahagi nitoImage result for MAKIBATA SA UST ang kanyang bunga. Samakatuwid ang misaImage result for MISA SA QUIAPO ay hindi isang pag-aalay ng sakripisyo na hiwalay sa krus. Bagkus, ang sakripisyo ng krus Image result for KUMPILANG BAYAN SA MANAOAGat pagbabagong sakramental sa Image result for MISA SA QUIAPOmisa ay iisa at parehong pag-aalay ng sarili Related imagemaliban sa pagkakaiba sa paraan ng Image result for BREAD AND WINE HOLDED BY PRIESTpag-aalay.
Ito ang pagbabagong sakramental na siyang itinatag ni Image result for BREAD AND WINE HOLDED BY PRIESTKristong panginoon sa huling hapunan at iniutos Image result for LAST SUPPERsa kanyang mga apostol na ipagdiwang sa kanyang alaala. Ang Misa Image result for BREAD AND WINE HOLDED BY PRIESTkung gayon ay isang sakripisyo ng Image result for KUMPILANG BAYAN SA MANAOAGpapuri, ng pasasalamat, ng pakikipagkasundo at Image result for KUMPILANG BAYAN SA MANAOAGpagbabayad-puri.

 

INSTANT LOVE.

 

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for INSTANT LOVE

 INSTANT LOVE.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Three Persons in One God, Trinity Sunday, June 11, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Tayong lahat ay nasanay sa instant. Araw-araw halos lahat ng kinakain natin ay puro instant. Nandiyan ang Image result for instant noodlesinstant noodles,Image result for instant drinks instant drink, instant mealImage result for instant meals at iba pa. Pati na rin angImage result for instant love PAG-IBIG ay INSTANT na. Karamihan sa magkakaibigan at magkasintahan ay nagkakilala lamang sa Image result for internet cafefacebook. Pati na rin ang pagkakaibigan ay idinadaan na sa Related imagemodernong teknolohiya. Noong araw kapag iinom ka ngImage result for brewed coffee kape, maglalagay ka sa tasa ng kape, creamer at asukal, magkakahiwalay pa ito.

Eh ngayon,

Ang KAPE ay pinagsama na saImage result for coffee 3 in 1 IISANG PAKETE;

ang KAPE, CREAMER at ASUKAL.

Kaya tinawag natin ngayon na 3 in 1,

Image result for coffee 3 in 1INSTANT COFFEE.

Ganyan ang pagkaunawa natin saImage result for blessed trinity Diyos,

IISA lang ang DIYOSRelated image ngunit may TATLONG PERSONA, ito ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito ngRelated image Trinity Sunday, June 11, 2017.

BAKIT NATIN IPINAGDIRIWANG ANG KAPISTAHANG ITO?

Upang ipaalala sa atin na ang PAG-IBIG ng DIYOS Related imageay isang MISTERYO.

Para maunawaan natin ang Image result for holy trinitySantisima Trinidad ay tignan na lang natin ang KAPE Image result for kopiko 3 in 1na may kasamang CREAMER at ASUKAL na tinatawag nating 3 IN 1, ang MANGGAImage result for mango fruit na may kasamang BALAT, LAMAN at BUTO, ang PAMILYA Image result for filipino familyna binubuo ng AMA, INA at ANAK, ang PAROKYAImage result for holy trinity parish sampaloc na binubuo ng Image result for holy trinity parish sampalocPARI, SERVANT MEMBERS atImage result for holy trinity parish sampaloc PARISHIONERS.

Iyan ang pagkakaunawa natin sa Santisima Trinidad,

ang DIYOSImage result for blessed trinity na may TATLONG PERSONA na tinatawag nating AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

Ang Tatlong Persona Related imagena ito ay KUMIKILOS SA BUHAY NATIN at IPINAPADAMA ANG KANILANG PAGMAMAHAL.

 

Gaya ng narinig natin sa Ebanghelyo  No automatic alt text available.(John 3:16-18 ) ngayon, ipinaramdam sa atin ang pag-ibig ngImage result for crucified jesus Diyos.

DAHIL GUSTO NG DIYOS NA TAYO Image result for pahalik sa nazareno in quiapoAY MALIGTAS,

IBINIGAY NIYA SA ATIN SI Image result for blessed trinityHESUS UPANG IALAY ANG KANYANG BUHAY DOON SA KRUS PARA TAYO AY MAPATAWAD SA KASALANAN.

INSTANT LOVE ang ginawa ni Related imageHesus,

BAKIT?

SAPAGKAT INAKO NIYAImage result for crucifix in ust ANG ATING KASALANAN!

IMBIS NA TAYO ANG DAPAT PARUSAHAN SA ATING NAGAWANG KASALANAN!

MAY NAG-AKO PA SA ATING KASALANAN!

ISANG TAO Related imagePA NA ANAK NG DIYOS ANG NAG-AKO SA KASALANAN NG BUONG SANLIBUTAN!

Iyan ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ngayon ang Image result for blessed trinitySANTATLO, isang paala-ala na TAYO AY MINAHAL NG DIYOS.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for blessed trinityImage result for blessed trinityRelated imageImage result for blessed trinityKatolikong Katesismo on the  Solemnity of the Three Persons in One God, Trinity Sunday, June 11, 2017.

Image result for sign of the cross

  BAKIT NATING ISINASAGAWA ANG TANDA NG KRUS?

 
 Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

 

 

Isa sa dakilang tradisyon ng mga katoliko, angImage result for sign of the cross PAG-AANTANDA NG KRUS. 

Nag-aantanda tayo Related imageng Krus sa ating noo, ginagayakan natin ng krus ang ating simbahan at sinisimulan ang Image result for sign of the crosspagdiriwang ng mga sakramento sa parehong tanda.

Ang Image result for sign of the crossPag-aantanda ng Krus ay PAGBIBIGAY NG PAPURI SAImage result for blessed trinity AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO at PAGPAPAHAYAG NATIN NG MENSAHE NG PAGLILIGTAS NI Image result for crucifixion of jesusHESUS SA PAMAMAGITAN NG KRUS.

Malinaw na sinasabi ni San Pablo sa 1 Corinto 1:18;

Image result for st paul“SAPAGKAT ANG SALITA NG KRUS AY KAHANGALAN SA MGA NAPAPAHAMAK, NGUNIT SA ATIN NA INILILIGTAS, ITO AY KAPANGYARIHAN NG DIYOS.”

Itinuturo ng Bibliya na IPAGMALAKI NATIN ITO SAPAGKAT ANG MENSAHE NG KRUSImage result for ust cross AY KAPANGYARIHAN NG DIYOS.

Tanda ang krus Image result for ust main building crossng ating pang-araw-araw na paghihirap.

KUNG WALA ANG MGA ITO, WALA RING KORONA NG TAGUMPAY ANG MGA KRISTYANO.

Nang subukan ni Pedro na ilayo siRelated image Hesus sa krus, tinawag siya ni Hesus na Satanas.

Kaya naman malinaw na natatakot at lumalayo si Satanas sa Image result for st benedict crosskrus sapagkat sa PAMAMAGITAN NG KRUS AY SINIRA NI Related imageHESUS ANG KAHARIAN NG DEMONYO AT INILIGTAS NIYA ANG SANGKATAUHAN Image result for resurrection of jesusMULA SA PANG-AALIPIN NG KASALANAN AT KAMATAYAN.

DIFFERENT COLORS.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for banderitas

 DIFFERENT COLORS.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Coming of the Holy Spirit, Pentecost Sunday, June 4, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Nakaugalian  na nating mga pilipino ang magkabit ngRelated image banderitas, palamuti o flagnet tuwing sumasapit ang fiesta. Ang itsura ng banderitas, palamuti o flagnet ay may iba’t-ibang kulay.

IBA’T-IBANG Image result for banderitasKULAY.

BAKIT IBA’T-IBANG KULAY?

BAKIT IBA’T-IBANG KULAY NG MGAImage result for banderitas BANDERITAS, PALAMUTI o FLAGNET ANG NAKAKABIT SA MGA LUGAR NA MAY FIESTA?

BAKIT HINDI NA LANG IISANG KULAY?

BAKIT KAILANGAN PANG IBA’T-IBANG KULAY?

Ang ipinahihiwatig ng iba’t-ibang kulay ay PAGKAKAISA.

Kaya nga kapag may fiestaImage result for banderitas sa isang lugar, ang mga tao ay nagtutulungan; bata man o matanda, mayaman o mahirap, may pinag-aralan man o wala, LAHAT SILA Related imageAY NAGKAKAISA.

 

Sa Ebanghelyong  No automatic alt text available.(John 20:19-23 ) binasa natin ngayong araw na ito ng Pentecost Sunday, June 4, 2017, ipinagkaloob sa atin niImage result for JESUS SENDS THE HOLY SPIRIT Hesus ang Espiritu Santo upang tayong lahat ay magkaisa.

Sa larangan ng ating paglilingkod Image result for tiples de santo domingosa simbahan, iba’t-iba ang ating talento.

KAHIT IBA’T-IBA ANG ATINGRelated image TALENTO AY PINAG-IISA TAYO NG ESPIRITU DAHIL PINAGLILINGKURAN NATIN ANG DIYOS.

HINDI TAYO NAGPAPALAMANGAN KUNG SINO ANG MARAMING NAGAWA SA SIMBAHAN O KOMUNIDAD!

HINDI TAYO NAGBIBIDAHAN KUNG SINO ANG MAS MALAKAS KAY FATHER!

DAPAT NAGTUTULUNGAN TAYO!

DAPAT NAGKAKAISA TAYO!

DAPAT IBINABAHAGI NATIN KUNG ANO ANG IPINAGKALOOB SA ATIN NG ESPIRITU SANTO.

WALANG PALAMANGAN SA GAWAIN!

ANG GAWAIN AY DAPATImage result for PARISH PASTORAL COUNCIL PINAGTUTULUNGAN, NAGKAKAISA PARA MANGYARI ANG KALOOBAN NG DIYOS.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for resurrection of jesusRelated imageRelated imageRelated imageKatolikong Katesismo on the  Solemnity of the Coming of the Holy Spirit, Pentecost Sunday, June 4, 2017.

Image result for sakramento ng kumpil

 ANO ANG SAKRAMENTO NG KUMPIL?

 
 Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

 

Ang KumpilImage result for sakramento ng kumpil ay isang sakramento na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espiritu santo ay higit na napalalapit ang ugnayan ng binyagan Image result for sakramento ng kumpilsa simbahan at napagkalooban ng lakas na aktibong ipalaganap ang Image result for sakramento ng kumpilebanghelyo.

Ang Kumpil Related imageay bahagi dati ng pinalawak na ritual ng binyag. Subalit nang higit na dumami at lumakiImage result for baptism in the spirit ang simbahan, nabuo bilang hiwalay na sakramento ang biyaya ng espiritu Image result for KUMPILANG BAYANsa pagpapatong ng mga kamay na siyangImage result for KUMPILANG BAYANnagpapanatili ng biyaya ng pentekostes. Naipagkaloob ang kumpil Image result for sakramento ng kumpilsa pagpapahid ng banal na krisma sa noo, ang pagpapatong ng mga kamay at ng panalangin,

Image result for KUMPILANG BAYAN SA MANAOAG“TANGGAPIN MO ANG TATAK NG KALOOB NG ESPIRITU SANTO.”

Pinalalakas at pinatotohanan ng kumpilImage result for KUMPILANG BAYAN ang grasya ng binyag, pinalalakas at pinatotohanan ng kumpil ang misyon na magbigay ng pampublikong saksi kay Image result for KUMPILANG BAYANKristo at sa simbahan.

Nagmumula itong pagsasaksi sa di-nawawalang karakter Image result for KUMPILANG BAYANna itinatak ng sakramento sa mga taong nakumpilan.