Archive for July, 2017


BUKLURAN.

 

 Image result for dominican saints

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

 

proudly presents

Image result for catching of fish

BUKLURAN.

A Gospel Reflection on the 17th Sunday in Ordinary time, July 30, 2017.

 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Sa mga Parokya ngayon ay meron binuo na tinatawag nating Image result for bukluran ng mga kristiyanoBASIC ECCLESIAL COMMUNITY o BUKLURAN NG MGA KRISTYANO. Ito ay isang maliit na samahan kung saan ang mga mananampalatayang kristyano ayRelated image PINAG-IISA SA KATAWANG MISTIKO NI KRISTO.

Ang munting samahang ito ay katuwang ng Image result for fr melchor balingaokura paroko sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa,

ang kahariang ito ay hindi lamang literal naImage result for heaven langit,

ang kahariang ito ayImage result for bukluran ng mga kristiyano PAG-IBIG, PAGKAKAISA, PAGTUTULUNGAN at PAG-UUNAWAAN.

Isa rin sa advantage ng bukluran ay nagkakaroon ngRelated image PAGDADAMAYAN.

Kaya hangga’t maaari ay PALAKASIN ANG UGNAYAN NGImage result for basic ecclesial community BAWAT BUKLURAN. 

At isa rin sa misyon ng bukluran Related imageay HANAPIN ANG MGA NAWAWALANG TUPA,

AKAYIN ANG MGA TAO NA MAPALAPIT SAImage result for sacred heart parish, caybiga SIMBAHAN.

Sa panahong ito, ang simbahan ay lumalapit sa mga tao sa pamamagitan ngImage result for bec street mass STREET MASS sa bawat barangay at bukluran. Pati na rin sa mga shopping mallsImage result for mass in sm mega mall chapel ay meron na rin misa. Nagtayo na sila ng kapilya Image result for mass in sm mega mall chapelsa ilang mga shopping malls upang ang lahat ng mananampalataya ay makibahagi sa banal na misa.

Ganito ang talinhagang isinalarawan ni HesusImage result for preaching of jesus dito sa EbanghelyongNo automatic alt text available.  (Matthew 13:44-52) binasa natin ngayong araw na ito ng 17th Sunday in Ordinary time, July 30, 2017,

THE KINGDOM OF HEAVENImage result for catching of fish IS LIKE A NET THROWN INTO THE SEA WHICH COLLECTS FISH OF EVERY KIND.

Hinahalintulad tayo sa isang isda Image result for catching of fishna nahuli,

kapag nahuli ang Image result for catching of fishisda,

ito ay Image result for catching of fishPAGBUBUKLURIN,

PAGBUBUKLURIN ANG IBA’T-IBANG KLASE NGImage result for catching of fish ISDA.

Sa ating komunidad ay hindi lahat ng tao ay mabuti, may mga taong masasama.

Hindi lahat ng tao ay mayaman, may mga mahihirap din.

Hindi lahat ng tao ay may pinag-aralan, may mga taong hindi nakapag-aral.

So ANO NGAYON ANG GINAGAWA DITO?

Image result for ama namin in the massPINAGBUBUKLUD-BUKLOD,

PINAGSASAMA-SAMA ANG MGA GANITONG URI.

HINDI DISKRIMINASYON ANG UMIRAL DITO!

PANTAY-PANTAY ANG DAPAT UMIRAL DITO!

Tandaan natin, may pagkakaiba man tayoImage result for mass in novaliches parishes ngunit ang bawat isa sa atin ay maituturing na BIYAYA. 

Advertisements

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the  17th Sunday in Ordinary time, July 30, 2017.

Image result for preaching of jesus

ANO ANG DIWA NG MISYON?

 
 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

 

Ang ating pananampalatayang kristyanoImage result for pcne 2017 ay tunay na nagbibigay buhay at ganap sa pamamagitan lamang ng Image result for ama namin in the masspag-ibig, sapagkat ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa diyos, sapagkat ang DiyosImage result for sacred heart parish in kaybiga, caloocan city ay pag-ibig. At upang maging kristyano, ang pag-ibig na ito ay kailangang hindi magkahiwalay na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig saImage result for caritas outreach kapwa, gaya ng kay Related imageKristo. Kaya’t hinihikayat tayo nitongImage result for missionary priests mag-misyon, ipahayag ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pagdadala ng Related imagemabuting balita sa iba.
Ang ganitong diwang misyoneroImage result for pcne 2017 ang surian ng tunay na pananampalataya sapagkat mahirap isiping maniniwala ang isang tao sa salita at kaharian ni KristoImage result for preaching of jesus nang walang kasamang pagsaksi at pagpapahayag nito. Nangangahulugan ito na tinatawag tayong lahatImage result for order of presbyters na makibahagi sa may tatlong misyon niImage result for preaching of jesus Kristo bilang pari, propeta at hari.

IT’s COMPLICATED.

 

 Image result for dominican saints

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

 

proudly presents

Image result for ika-anim na utos

IT’s COMPLICATED.

A Gospel Reflection on the 16th Sunday in Ordinary time, July 23, 2017.

 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang Buhay ng tao ay lagingImage result for ika-anim na utos kumplikado.

KUMPLIKADO ay sapagkat may UMAAGAW SARelated image EKSENA.

Halimbawa sa Image result for ika-anim na utosmag-asawa, maganda na dapat ang relasyon ng mag-asawa, dapat tapat sila sa isa’t-isa. 

Subalit kaya nasisira ang relasyon ng mag-asawa ay dahil Related imageMAY UMAAGAW SA EKSENA,

nandiyan ang tinatawag naImage result for ika-anim na utos THIRD PARTY.

Kung kayo ay nanonood ng Ika-anim na Utos, si GeorgiaImage result for ika-anim na utos ang tinaguriang THIRD PARTY,

AGAW-EKSENA Image result for ika-anim na utossa mag-asawang Rome at Emma,

kaya ang relasyon nila ay NAPAKA-KUMPLIKADO.

Ganyan ang nangyayari sa ating buhay.

ANG DIYOSImage result for god created the world AY NILIKHA TAYO NG MABUTI,

NILIKHA NG DIYOSRelated image ANG MUNDO NA MAGANDA.

BAKIT MAY MGA MASASAMANG TAO DITO SA MUNDO?

BAKIT PUMAPANGIT ANG MUNDO NATIN NGAYON?

Kaya nagiging masama ang tao Image result for extra judicial killingngayon at pumapangit ang mundo ay sapagkat PUMASOK DITO ANG DEMONYO!

ANG DEMONYOImage result for devil's temptation AY NAGHAHANAP NG MGA TAONG MAPAPASUNOD SA KANYA!

IYAN ANG DAHILAN KUNG BAKIT MARAMING MASASAMANG TAO SA MUNDONG ITO!

NAGPADALA SILA SA TUKSO NGRelated image DEMONYO!

Ang Talinhagang isinalaysay ni Hesus dito sa EbanghelyongNo automatic alt text available.  (Matthew 13:24-43) binasa natin sa araw na ito ng 16th Sunday in Ordinary time, July 23, 2017, ay isa rin Image result for devil's temptationKUMPLIKADO.

ANO ANG KUMPLIKADO DITO?

Ang Related imageBINHI at DAMO.

Ang BINHI ay Image result for preaching of jesusSALITA NG DIYOS na patuloy na inihahasik sa atin ngayon upang TAYO AY MAGBAGO.

Ang DAMO ay ang Image result for DEMONYODEMONYO na patuloy na SINISIRA ANG MUNDO UPANG TAYO AY MAPALAYO SA DIYOS!

ALIN SA DALAWA ANG PIPILIIN NATIN;

ang MABUTI o MASAMA?

KUNG PIPILIIN NATIN ANG MABUTI,

DAPAT MAKINIG TAYO SAImage result for PRIEST HOMILY SALITA NG DIYOS,

MAMUNGA TAYOImage result for outreach program AYON SA KALOOBAN NG DIYOS PARA TAYONG LAHAT AY MAKARATING SA LANGIT.

KUNG IKAW NAMAN AY PATULOY NA MAGPAPAKASAMA AT WALANG PAGBABAGO SA BUHAY MO!

IKAW AY PUPULUTIN DOON SA Image result for HELLIMPIYERNO!

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the  16th Sunday in Ordinary time, July 23, 2017.

Image result for st martha

.SINO SI STA MARTA?

 
 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

 

Ang tiyak na kasaysayan tungkol kayImage result for st martha Sta Marta ay matatagpuan sa Bagong Tipan, subalit ang iba ay batay lamang sa banal na alamat. Samantalang naglalakbay si Related imageHesus ay pumasok sa isang maliit na bayan dalawang milya sa silangang Jerusalem na kung tawagin ay BETANYA. Siya Image result for st marthaay tinanggap sa buhay ng isang babaeng nangangalang Marta na may isang kapatid na ang ngalan ay Maria. Samantalang si MartaRelated image ay naliligalig sa maraming gawain, siya ay lumapit at nagwika;
Related image“PANGINOON, HINDI KA BA NABABAHALA NA ANG AKING KAPATID AY INIWAN AKONG NAGLILINGKOD NA MAG-ISA? SABIHIN MO NGA SA KANYA NA AKO AY TULUNGAN.”
Sumagot sa kanya ang Panginoon;
Image result for st martha“MARTA, MARTA, NAGPAPAKAPAGOD KA AT NALILIGALIG SA MARAMING BAGAY. SA KATUNAYAN, ISANG BAGAY LAMANG ANG KINAKAILANGAN. PINILI NI MARIA ANG MAGALING NA BAHAGI NA HINDI AALISIN SA KANYA.”
Ipinalalagay ng mga dalubhasa na ang mga magkakapatid na sina Image result for st martha, mary and lazarusMarta, Maria at Lazaro ay lumipat sa bayan ng Betanya mula sa lalawigan ng Galilea nang si HesusImage result for st martha, mary and lazarus ay nangangaral na sa lalawigan ng Judea sa katimugan ng Palestina. Ang tahanan sa Betanya ay malimit dalawin ng Panginoon kaya ito’y naging larawan ng isang tahanang kinagigiliwan ni Image result for st martha, mary and lazarusHesus. Ayon sa mga salaysay ng mga manunulat na karapat-dapat paniwalaan ngayon, si MartaImage result for st martha, mary and lazarus at kanyang mga kapatid ay hindi nagpunta sa Pransya, sapagkat lumalabas na ang naging obispo sa Aix ay hindi si Lazarong kapatid nina Marta at Maria. 
Si Sta MartaImage result for st martha, mary and lazarus ay kinikilalang pintakasi ng mga naglalaba, may otel at ng mga Related imagekusinero.

FRUIT TREE.

 

 Image result for dominican saints

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for fruit tree

 FRUIT TREE.

A Gospel Reflection on the 15th Sunday in Ordinary time, July 16, 2017.

 

 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Sa mga subdivision or village ay may mgaImage result for fruit tree puno, iba’t-ibang puno ang itinanim sa lupa.

ANU-ANO ANG MGA PUNONG ITO?

PunoImage result for fruit tree ng Saging, Mangga, Pinya, Guyabano at iba pa.

Itinanim itoImage result for fruit tree ay para mapakinabangan ng mga tao, matikman ang iba’t-ibang lasa ng prutas.

Sa EbanghelyongNo automatic alt text available.  (Matthew 13:1-9) binasa natin sa araw na ito ng 15th Sunday in Ordinary time, July 16, 2017, inihasik sa atin ni Image result for Matthew 13:1-9Hesus ang binhi upang tayo ay makapamunga.

SI HESUS Image result for preaching of jesusAY WALANG SAWANG NANGANGARAL SA ATIN,

PATULOY NIYANGImage result for Matthew 13:1-9 ITINATANIM SA ATING PUSO ANG SALITA NG DIYOS.

Kapag narinig natin angImage result for homily symbols salita ng Diyos,

HINDI LAMANG ITO ITATAGO,

kundi INILALABAS natin ito,

IBINABAHAGIRelated image ito sa iba.

Sa madaling salita ay dapat namumunga ito.

Kumbaga sa isang prutas kapag itinago ito ng matagal ay MABUBULOK,

ganun din sa salita ng Diyos,

Ang mga ParokyaImage result for parochial retreat ngayon ay naka-pokus sa pagbibigay ng formation program sa mga parokyano at mananampalataya.

Ito ang kailangan ng tao ngayon,

ang Image result for parochial retreatMAHUBOG sa aral ng pananampalatayang katoliko.

MARAMING KATOLIKO NGAYON ANG WALANG ALAM AT MATIGAS ANG ULO!

TIGNAN NINYO ANG MGA PULITIKO!

NAG-ARAL SILA SA MGA KATOLIKONG ESKWELAHAN,

BAKIT ANG PANANAW NILA AY TALIWAS SA TURO NI KRISTO?!

SAPAGKAT HINDI NILA PINAHAHALAGAHAN AT PINAGYAYAMAN ANG MGA ARAL NA ITINURO SA KANILA!

KUNG KAILAN TUMANDA NA SILA AY NAKALIMUTAN NA NILA ANG CHRISTIAN VALUES!

DAPAT NGA KAPAG TUMATANDA ANG ISANG TAO AY BAON PA RIN NINYO ANGImage result for classroom CHRISTIAN VALUES.

Kayong mga Magulang,

TUNGKULIN NINYO Image result for parents teach your childrenNA TURUAN NG CHRISTIAN VALUES ANG INYONG MGA ANAK.

HUWAG KAYONG MAGSAWA NA TURUAN ANG INYONG MGA ANAK HABANG NABUBUHAY PA KAYO SA MUNDONG ITO.

ANG DIYOS Image result for crucification of jesusAY HINDI NAGSAWA SA ATIN,

PATULOY NIYA Image result for preaching of jesusTAYONG PINAGTIYA-TIYAGANG TURUAN para tayo ay MAKAPAMUNGA.

Tandaan natin,

ANUMAN ANG BIYAYANG DUMATING SA BUHAY NATIN AY DAPAT PAGYAMANIN AT PALAGUIN ITO.

Ang SALITA NG DIYOS Image result for preaching of jesusay BIYAYA para sa ating lahat para makilala pa natin ang Diyos.

Ang SALITA ay NAGKATAWANG-TAO sa pamamagitan ni Image result for annunciationMaria.

Tulad ni Maria,

ang mensahe na kanyangImage result for MAGNIFICAT OF MARY tinanggap ay ibinahagi niya kay Elizabeth at ang kanyang natanggap na biyaya mula sa Diyos ay patuloy niyang Image result for our lady of mount carmelIBINUBUHOS SA MGA TAO.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the  15th Sunday in Ordinary time, July 16, 2017.

Image result for our lady of mount carmel

 OUR LADY OF MOUNT CARMEL.

 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

 

Our Lady of Mount CarmelImage result for our lady of mount carmel is a popular devotion in the Philippines. It has for its historical background the tradition that the Image result for our lady of mount carmelBlessed Virgin appeared to St. Simon Stock in 1251 and placed upon his shoulder the brown scapularImage result for brown scapular of mount carmel which is commonly known as the Image result for brown scapular of mount carmelSCAPULAR OF CARMEL. 
St. Simon StockImage result for st simon stock was at Mount Carmel in Palestine at which place were grouped members of the Image result for carmelite fathersCarmelite Order who have their root in Old Testament history, it is the tradition of the CarmelitesImage result for carmelite fathers that in the old testament the prophets Elias and Eliseus had met with others in Mount Carmel and had established a community of men Image result for carmelite fathers in the philippineswho bound themselves to lead holy lives and practice heroic virtue. That place at Mount Carmel, the present day Carmelites, both priests and sisters consider as their foundation.
Our Lady of Mount Carmel Image result for carmelite fathers in the philippinesis then, the patroness of the Carmelites in a special manner. TheImage result for carmelite fathers in the philippines Carmelites wear the brown scapular which she is said to have given to St. Simon. DevoteesImage result for carmelite fathers in the philippines of Mount Carmel also wear either a small scapular or a dress approaching that worn by members of the Related imageCarmelite Order.

TULAY.

 

 Image result for dominican saints

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for QUEZON AVENUE - ARANETA FLY OVER

TULAY.

A Gospel Reflection on the 14th Sunday in Ordinary time, July 9, 2017.

 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Sa ilang pangunahing kalsadaImage result for QUEZON AVENUE - ARANETA FLY OVER ay meron TULAY. Ang TulayImage result for QUEZON AVENUE - ARANETA FLY OVER ay ginagamit sa pagtawid ng mga sasakyan at tao, ito ay mahalaga sa buhay natin sapagkat sa pamamagitan nito ay makakatawid tayo sa kabila upang makarating tayoImage result for footbridge sa ating paroroonan.

Sa EbanghelyongNo automatic alt text available.  (Matthew 11:25-30) binasa natin sa araw na ito ng 14th Sunday in Ordinary time, July 9, 2017, si Hesus Image result for Matthew 11:25-30ang tulay upang makilala natin ang Ama.

Sa pamamagitan niya,

TAYO AY MAGKAKAROON NG KAPAHINGAHAN AT MATUTO TAYO SA KANYANG MGAImage result for Matthew 11:25-30 ARAL.

Kaya sinabi ni Hesus dito;

Image result for Matthew 11:25-30“COME TO ME ALL YOU WHO ARE WEARY AND I WILL GIVE YOU REST.”

Ito ang paanyaya sa atin niImage may contain: 1 person Hesus ngayon, 

SA GITNA NG MGA STRESS SA ATING BUHAY,

TAYO AY INAANYAYAHAN NI HESUS Image result for Matthew 11:25-30NA LUMAPIT TAYO SA KANYA.

Kapag tayo ay lumapit kayImage result for Matthew 11:25-30Hesus,

HINDI LAMANG TAYO PURO HINGI,

KINAKAILANGAN MATUTO RIN TAYONG MAKINIG KAYImage result for Matthew 11:25-30 HESUS.

Kapag tayo ay nakikinig,

LUMALALIM ANG Image may contain: 10 peopleATING RELASYON SA DIYOS.

Kaya kung nasa atin ang Diyos,

GAWIN NATIN ANG KANYANGImage result for Matthew 11:25-30 UTOS NA IPAGPATULOY ANG KANYANG MISYON.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the  14th Sunday in Ordinary time, July 9, 2017.

Image result for PRIESTHOOD OF CHRIST

ANO ANG KAHULUGAN NG PAGIGING PARI NI KRISTO?

 
 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

 

Ang Pagkapari ni Kristo Image result for PRIESTHOOD OF CHRISTay hindi nagwakas sa kanyang sarili. Sa pangwakas na pag-aalay sa Image result for PRIESTHOOD OF CHRISTkrus, ibinabahagi ni HesusImage result for PRIESTHOOD OF CHRIST sa lahat ng kanyang mga alagad ang karangalan at misyon ng mga pari Image result for PRIESTHOOD OF CHRISTng bago at walang hanggang tipan. Alang-alang sa pangkalahatang pagpaparing ito, tinawag at hinirang niyaImage result for PRIESTHOOD OF CHRIST ang labindalawa upang maging kasa-kasama niya, suguingImage result for PRIESTHOOD OF CHRIST mangaral at bigyan ng kapangyarihangImage result for PRIESTHOOD OF CHRIST magpalayas ng mga demonyo.
Ang minsanang pag-aalay ni KristoImage result for PRIESTHOOD OF CHRIST sa Krus ay napapanatili sa bawat pag-aalay ng Eukaristiya Image result for PRIESTHOOD OF CHRISTng simbahan.

TIMBANGAN.

 

 Image result for dominican saints

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for timbangan

 TIMBANGAN.

A Gospel Reflection on the 13th Sunday in Ordinary time, July 2, 2017.

 Image may contain: 1 person, sky and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Kung kayo ay madalas pumunta sa palengke o supermarket, ang unang mapapansin ninyo sa puwesto ayImage result for timbangan sa palengke TIMBANGAN.

ANO ANG GAMIT NG TIMBANGAN AT PARA SAAN ITO?

Ito ay paraImage result for timbangan sa palengke TIMBANGIN kung gaano karami ang mga produktong nabili. Dito nasusukat kung ilan ang grama ng mga Image result for timbangan sa palengkeproduktong nabili gaya ng bigas, gulay, prutas at iba pa. Kaya lahat ng mga produktong nabibili ay dumadaan sa timbangan. Sa Image result for hospital check upHospital ay meron din timbangan. Kapag nagpatingin tayo sa doktor ay nagpapatimbangImage result for hospital kilogram tayo para malaman kung may nabago ba sa ating katawan.

Sa EbanghelyongNo automatic alt text available.  (Matthew 10:37-42) binasa natin sa araw na ito ng 13th Sunday in Ordinary time, July 2, 2017; TIMBANGANImage result for timbanganang pag-uusapan natin ngayon.

SUSUKATIN kung ANO ang MAS MATIMBANG sa atin ngayon;

ANGImage result for misa ng bayan sa sta cruz DIYOS OImage result for family reunion PAMILYA?

ANG Image result for misa sa sta cruz churchDIYOS O Image result for peraPERA?

ANGRelated image DIYOS OImage result for world MUNDO?

Sinasabi ni HesusImage result for Matthew 10:37-42dito na ang SINUMANG UMIBIG SA PAMILYA NA HIGIT PA SA KANYA AY HINDI KARAPAT-DAPAT SA KANYA. 

Pinahihiwatig nito na ang dapat mas matimbang sa buhay natin ay angImage result for nazareno Diyos,

si HESUSImage result for sto cristoang dapat NUMBER ONE PRIORITY sa buhay natin.

Katulad ngayon araw ng Linggo, maraming gawain saImage result for parish formation programparokya. Maraming mga naglilingkod at miyembro ng ilang grupo sa Image result for misa ng bayan sa sta cruzsimbahan.

May mga ilang miyembro ay NANLALAMIG sa kanilang paglilingkod,

BAKIT?

Sapagkat mas matimbang ang kanilang Image result for caring of familypamilya at trabaho.

HINDI MASAMA NA TULUNGAN AT SAMAHAN ANG PAMILYA MO,

HINDI MASAMA NA MAGTRABAHO KA.

Pero huwag lang nating kakalimutan na anumang ginagawa natin sa buhayImage may contain: one or more people, people sitting, child and baby ay mas matimbang lagi angImage result for la naval 2016 Diyos.

Kung ang DIYOS Image result for precious blood of jesusay siyang laging NANGUNGUNA sa buhay natin ay PAGPAPALAIN NIYA Image result for divine mercyTAYO.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the  13th Sunday in Ordinary time, July 2, 2017.

Image result for st peter and paul

 ST PETER AND ST PAUL, THE GREAT PILLARS OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH.

 
 
 Image may contain: 1 person, sky and outdoor
 

 

St Peter Related imagethe prince of the Apostles was a fisherman Image result for st peter from Bethsaida in Galilee. After being called, he left everything to follow Image result for jesus calls the fishermenChrist. At Caesarea Philippi, Jesus changed his name of Simon into Peter. 
He said;
Image result for st peter“YOU ARE PETER, AND UPON THIS ROCK I WILL BUILD MY CHURCH AND THE GATES OF HELL SHALL NOT PREVAIL AGAINST IT.”
Peter was constantly atRelated imageJesus side and nonetheless denied him three times. And for three times, Jesus Related imageasked Peter to confirm his love for him. After the Ascension, Peter Related imagedirected the election of Matthias and boldly proclaimed that Jesus was the messiah. He Related imagewas crucified on Vatican Hill Image result for st peter's basilicaduring the persecution of Nero in 64.
St Paul Image result for st paulthe Apostle of the Gentiles was a Zealous Pharisee from Tarsus. He was converted on his way to Damascus and thereafter preachedImage result for st paul the Good news throughout Asia and Greece, where he founded many churches. To these heImage result for st paul wrote the so-called LETTERS OF ST PAUL which are now listed in the New Testament. On his last visit to Jerusalem, heImage result for st paul was arrested by his fellow jews and charged with blasphemy. He was beheaded along Ostience way in the year 64.
Over the shrines of the two greatest apostles, Constantine built the magnificent basilicaImage result for st peter basilica of St Peter and St Paul.